مجامع صندوق

دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.02.31

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی با موضوع تمدید دوره فعالیت و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق در روز یکشنبه مورخ 96.02.31 ساعت 14در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 طبقه 8 برگزار می شود.

تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1395.09.30

دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 95.09.30

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی با موضوع تصویب صورت های مالی و ارائه گزارش حسابرس در روز سه شنبه مورخ 95.09.30 ساعت 15 در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 طبقه 8 برگزار می شود.

تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ 95.02.29

مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی 1394/07/30

دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ 1394.10.22

مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17

تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17

دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه

افزایش هزینه حسابرس

مجمع مورخ1393/10/21 ، تغییر رکن متولی

دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر رکن متولی

تغببر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ 1393/10/21،

تغببر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ1393/10/21

تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ 1393/10/21

دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر ارکان

دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تصویب صورت های مالی

صورتجلسه مجمع موسسین

پذیره نویسی صندوق

اطلاعيه پذيره نويسي صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی پذيره نويسي صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی (صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت و با پيش بيني سود سالانه 17 درصد) از روز دوشنبه 1393/06/03 لغایت چهارشنبه 1393/06/05 در کلیه شعب کارگزاری مفید انجام خواهد شد. این صندوق تنها در اوراق بهادار ...

  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • تعداد کل یافته ها 18
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود