صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۷۲۱,۰۷۹ ۳.۴۵ % ۱۷,۷۴۲,۰۴۸ ۸۴.۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۸,۷۷۹ ۱۰.۰۴ % ۲۶,۱۶۰ ۰.۱۳ % ۳۰۹,۸۶۷ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۷۰۵,۸۱۶ ۳.۳۸ % ۱۷,۷۳۴,۴۲۷ ۸۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۴,۸۱۱ ۱۰.۱۳ % ۶,۱۶۵ ۰.۰۳ % ۳۰۷,۲۴۱ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۶۹۸,۹۰۵ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۲۴,۷۶۰ ۸۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۴,۳۹۷ ۱۰.۸۲ % ۶,۱۷۰ ۰.۰۳ % ۳۰۷,۴۳۶ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۶۹۸,۲۷۲ ۳.۴۱ % ۱۷,۵۱۰,۹۹۳ ۸۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۴,۵۴۰ ۷.۲ % ۴۸۲,۸۴۴ ۲.۳۶ % ۳۰۷,۸۴۹ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۶۹۸,۲۷۲ ۳.۴۲ % ۱۷,۵۰۶,۰۵۷ ۸۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۴,۵۴۰ ۷.۲ % ۴۸۲,۸۴۹ ۲.۳۶ % ۳۰۷,۸۳۱ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۶۹۸,۲۷۲ ۳.۴۲ % ۱۷,۵۰۱,۱۲۶ ۸۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۱,۰۶۶ ۷.۱۹ % ۴۸۲,۸۵۴ ۲.۳۶ % ۳۰۷,۸۱۸ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۷۰۱,۴۶۴ ۳.۴۷ % ۱۷,۴۶۷,۲۰۵ ۸۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۲,۱۱۵ ۵.۹۱ % ۵۰۹,۹۳۱ ۲.۵۳ % ۳۰۴,۱۵۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۷۰۰,۰۰۶ ۳.۵۳ % ۱۷,۵۹۱,۶۹۸ ۸۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۶۴۲,۲۵۱ ۳.۲۴ % ۵۹۰,۴۳۶ ۲.۹۸ % ۳۰۳,۵۱۹ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۷۰۱,۳۰۵ ۳.۴۸ % ۱۷,۸۰۸,۷۳۱ ۸۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۰۴۳ ۲.۱ % ۸۹۴,۲۷۲ ۴.۴۴ % ۳۰۳,۱۴۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۷۰۲,۶۹۲ ۳.۴۴ % ۱۷,۷۰۱,۳۵۲ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۸,۱۱۱ ۸.۵ % ۶,۲۰۶ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۸۳۱ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %