صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۸۸,۵۸۹ ۳.۷۳ % ۲۲,۸۹۰,۵۴۴ ۷۸.۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۰,۸۱۳ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۷۸ ۰.۰۵ % ۵۰۲,۴۳۰ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۵۹,۵۴۵ ۳.۷۹ % ۲۱,۴۵۶,۹۰۶ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۳۹,۱۲۱ ۱۷.۶۶ % ۱۳,۶۸۱ ۰.۰۵ % ۴۹۸,۱۹۰ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۴۷,۸۲۶ ۳.۹ % ۲۰,۹۳۱,۵۰۶ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۴ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۴۳۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۴۷,۸۲۶ ۳.۹ % ۲۰,۹۲۴,۴۹۶ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۷ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۴۲۵ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۴۷,۸۲۶ ۳.۹ % ۲۰,۹۱۷,۴۹۳ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۴ % ۱۳,۶۹۰ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۳۸۷ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۷,۹۶۸ ۳.۸۶ % ۲۱,۰۵۸,۳۰۶ ۷۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۳ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۴۰۹ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۷,۹۶۸ ۳.۸۶ % ۲۱,۰۵۱,۱۱۹ ۷۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۴ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۲۲۴ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۲۱,۵۱۹ ۳.۷۸ % ۲۰,۹۲۳,۷۷۴ ۷۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۶۲۱,۰۶۷ ۱۷.۰۷ % ۱۳,۶۲۵ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۳۳۸ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۷,۰۰۷ ۳.۷۱ % ۲۰,۷۰۶,۸۵۳ ۷۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۰,۱۷۸ ۱۸.۹ % ۱۳,۶۲۶ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۶۱۸ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۹۹۳,۸۱۹ ۳.۷ % ۲۰,۵۶۲,۸۰۸ ۷۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۹۶,۹۲۱ ۱۷.۸۶ % ۱۳,۶۲۷ ۰.۰۵ % ۴۸۵,۵۲۴ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %