صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۳,۴۸۴,۰۲۳ ۵.۸۲ % ۲۷,۲۲۴,۹۸۹ ۴۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۵۹,۱۰۱ ۴۸.۶۸ % ۲۵,۵۶۷ ۰.۰۴ % ۱,۴۰۶,۳۱۸ ۲.۳۵ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۳,۶۵۶,۶۳۳ ۶.۰۸ % ۲۷,۱۳۳,۱۱۴ ۴۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۵۲۹,۰۲۲ ۴۷.۴۷ % ۷۸۰,۰۶۱ ۱.۳ % ۱,۴۸۰,۷۵۰ ۲.۴۶ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۳,۶۵۶,۶۲۴ ۶.۰۹ % ۲۷,۱۲۵,۰۲۵ ۴۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۵۲۹,۰۲۲ ۴۷.۴۸ % ۷۸۰,۰۴۸ ۱.۳ % ۱,۴۸۰,۷۵۰ ۲.۴۶ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۳,۶۵۶,۵۸۰ ۶.۰۹ % ۲۷,۱۱۶,۹۴۵ ۴۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۸,۵۲۹,۰۲۲ ۴۷.۴۸ % ۷۸۰,۰۳۵ ۱.۳ % ۱,۴۸۰,۷۵۰ ۲.۴۶ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۳,۷۰۷,۵۰۱ ۶.۲۲ % ۲۷,۹۲۹,۴۲۱ ۴۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۳۲,۲۲۲ ۴۵.۵۲ % ۸۴۰,۰۹۰ ۱.۴۱ % ۱,۵۱۷,۹۶۰ ۲.۵۵ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴,۳۱۷,۴۷۴ ۷.۲۵ % ۲۷,۸۷۹,۱۴۱ ۴۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۳۷,۹۲۸ ۴۵.۴۱ % ۳۰۹,۳۱۷ ۰.۵۲ % ۲,۰۶۵,۳۶۴ ۳.۴۷ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴,۲۸۴,۹۵۶ ۷.۴ % ۲۷,۸۰۱,۸۸۱ ۴۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۲۹,۰۱۴ ۴۳.۹۴ % ۳۵۶,۰۸۷ ۰.۶۲ % ۲,۰۲۰,۶۶۲ ۳.۴۹ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴,۱۵۱,۲۵۶ ۷.۵۳ % ۲۷,۷۲۵,۶۸۴ ۵۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۵۸,۰۲۷ ۴۱.۴۶ % ۳۹۹,۲۲۴ ۰.۷۲ % ۱,۹۵۸,۵۵۵ ۳.۵۵ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۴,۲۴۱,۸۸۱ ۷.۹۴ % ۲۷,۵۲۶,۹۰۳ ۵۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۰۸,۶۵۷ ۳۹.۸۶ % ۳۸۰,۱۲۹ ۰.۷۱ % ۱,۹۴۵,۶۱۶ ۳.۶۴ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۴,۲۴۱,۸۷۳ ۷.۹۴ % ۲۷,۵۱۸,۸۷۶ ۵۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۰۸,۶۵۷ ۳۹.۸۷ % ۳۸۰,۱۱۸ ۰.۷۱ % ۱,۹۴۵,۶۱۶ ۳.۶۴ %