صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۴,۲۴۱,۸۴۲ ۷.۹۴ % ۲۷,۷۹۵,۶۳۶ ۵۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۲۳,۵۹۲ ۳۹.۳۴ % ۳۸۰,۱۰۷ ۰.۷۱ % ۱,۹۴۵,۶۱۶ ۳.۶۴ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۴,۵۲۷,۷۱۰ ۸.۱۸ % ۲۷,۷۰۳,۰۵۷ ۵۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۱۹,۴۳۳ ۴۱.۴۲ % ۱۷۸,۵۸۲ ۰.۳۲ % ۱,۹۸۸,۳۰۵ ۳.۵۹ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۴,۵۷۵,۲۷۶ ۷.۷۴ % ۲۷,۶۱۱,۴۶۷ ۴۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۵,۶۰۵ ۴۵.۳۵ % ۱۱۲,۸۲۲ ۰.۱۹ % ۱,۹۰۵,۸۷۷ ۳.۲۲ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴,۵۳۸,۴۰۵ ۷.۶۴ % ۲۷,۵۴۹,۶۸۲ ۴۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۱۱,۲۲۱ ۴۵.۸۱ % ۱۰۱,۴۰۷ ۰.۱۷ % ۱,۸۸۰,۹۷۴ ۳.۱۷ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۴,۳۴۸,۰۳۶ ۷.۵۹ % ۲۷,۴۹۷,۶۸۴ ۴۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۹۸,۳۴۷ ۴۴.۱۵ % ۱۵۴,۲۹۵ ۰.۲۷ % ۱,۷۹۱,۶۶۶ ۳.۱۳ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۴,۱۴۶,۱۵۹ ۷.۹۵ % ۲۷,۴۶۲,۵۱۶ ۵۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۳۶,۰۴۴ ۳۹.۰۱ % ۱۸۸,۲۱۲ ۰.۳۶ % ۱,۷۰۶,۴۳۴ ۳.۲۷ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۴,۱۴۶,۱۵۱ ۷.۹۵ % ۲۷,۴۵۴,۲۵۶ ۵۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۳۶,۰۴۴ ۳۹.۰۱ % ۱۸۸,۲۰۵ ۰.۳۶ % ۱,۷۰۶,۴۳۴ ۳.۲۷ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۴,۱۴۶,۱۳۷ ۷.۹۶ % ۲۷,۴۴۶,۰۰۵ ۵۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۳۶,۰۴۴ ۳۹.۰۲ % ۱۸۸,۱۹۸ ۰.۳۶ % ۱,۷۰۶,۴۳۴ ۳.۲۷ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۳,۹۹۲,۷۷۷ ۷.۷۸ % ۲۷,۴۳۸,۷۳۵ ۵۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۸۵,۴۹۷ ۳۸.۳۶ % ۲۰۲,۹۹۵ ۰.۴ % ۱,۶۲۷,۶۸۶ ۳.۱۷ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳,۸۸۸,۲۵۴ ۷.۴۳ % ۲۷,۵۱۹,۲۸۶ ۵۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۱۳,۳۲۹ ۳۹.۹۶ % ۱۵,۹۷۰ ۰.۰۳ % ۱,۵۸۵,۱۸۱ ۳.۰۳ %