صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۲,۴۱۱,۴۴۲ ۵.۰۲ % ۲۶,۱۴۳,۲۹۱ ۵۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۲,۶۰۸ ۴۰.۵۷ % ۸,۹۹۲ ۰.۰۲ % ۶۹۸,۹۸۱ ۱.۴۵ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲,۴۱۱,۴۲۲ ۵.۰۲ % ۲۶,۱۳۵,۰۷۵ ۵۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۲,۶۰۸ ۴۰.۵۸ % ۸,۹۹۱ ۰.۰۲ % ۶۹۸,۹۶۰ ۱.۴۵ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۲,۳۸۷,۱۶۴ ۶.۲۹ % ۲۵,۹۸۴,۹۰۹ ۶۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۰,۵۴۴ ۲۵.۲۸ % ۸,۹۹۱ ۰.۰۲ % ۶۸۶,۹۵۴ ۱.۸۱ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۲,۳۹۴,۵۵۸ ۶.۴۸ % ۲۵,۸۷۴,۳۶۰ ۷۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۸,۶۷۳,۷۶۶ ۲۳.۴۷ % ۸,۹۹۱ ۰.۰۲ % ۶۸۸,۵۰۹ ۱.۸۶ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۲,۳۹۴,۲۷۰ ۶.۰۱ % ۲۵,۸۵۷,۴۵۵ ۶۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۶۶,۱۴۹ ۲۹.۰۴ % ۸,۹۹۱ ۰.۰۲ % ۶۸۲,۴۰۱ ۱.۷۱ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۲,۳۲۸,۲۲۲ ۶.۰۶ % ۲۵,۶۸۰,۷۲۵ ۶۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۸۵,۲۸۲ ۲۷.۰۴ % ۸,۹۹۰ ۰.۰۲ % ۶۵۹,۶۷۸ ۱.۷۲ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۲,۱۵۶,۷۲۷ ۵.۷۷ % ۲۵,۶۵۵,۹۲۸ ۶۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۳,۶۹۶ ۲۵.۵۶ % ۸,۹۹۰ ۰.۰۲ % ۶۵۲,۱۰۹ ۱.۷۴ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۲,۱۵۶,۶۷۳ ۵.۷۷ % ۲۵,۶۴۷,۷۶۳ ۶۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۳,۶۹۶ ۲۵.۵۷ % ۸,۹۹۰ ۰.۰۲ % ۶۵۲,۰۵۵ ۱.۷۴ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۲,۱۵۶,۸۲۲ ۵.۷۷ % ۲۵,۶۳۹,۶۰۸ ۶۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۳,۶۹۶ ۲۵.۵۷ % ۸,۹۹۰ ۰.۰۲ % ۶۵۲,۲۰۵ ۱.۷۵ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲,۱۰۹,۲۳۳ ۵.۸ % ۲۵,۵۷۰,۰۸۹ ۷۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۸,۶۹۳,۵۶۱ ۲۳.۹ % ۸,۹۸۹ ۰.۰۲ % ۶۴۸,۴۶۰ ۱.۷۸ %