صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۲,۰۰۴,۴۶۳ ۵.۵ % ۲۵,۵۸۶,۶۶۱ ۷۰.۲ % ۰ ۰ % ۸,۸۵۰,۶۶۷ ۲۴.۲۸ % ۸,۹۸۹ ۰.۰۲ % ۶۴۰,۳۷۷ ۱.۷۶ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۲,۰۰۰,۳۸۱ ۵.۴۳ % ۲۵,۵۵۶,۷۴۳ ۶۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۸۴,۸۳۱ ۲۵.۲ % ۸,۹۸۹ ۰.۰۲ % ۶۵۰,۵۱۲ ۱.۷۷ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۹۶۶,۴۸۶ ۵.۳۶ % ۲۵,۵۷۲,۴۹۸ ۶۹.۷ % ۰ ۰ % ۹,۱۴۳,۳۰۶ ۲۴.۹۲ % ۸,۹۸۹ ۰.۰۲ % ۶۳۸,۵۰۸ ۱.۷۴ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۱,۶۹۴ ۵.۲ % ۲۵,۵۳۸,۰۸۶ ۶۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۹,۲۷۹,۲۸۹ ۲۵.۲۶ % ۸,۹۸۸ ۰.۰۲ % ۶۳۱,۶۳۶ ۱.۷۲ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۹۱۱,۶۷۹ ۵.۲ % ۲۵,۵۲۹,۹۸۲ ۶۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۹,۲۷۹,۲۸۹ ۲۵.۲۶ % ۸,۹۸۸ ۰.۰۲ % ۶۳۱,۶۲۲ ۱.۷۲ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۹۱۱,۶۶۴ ۵.۲۱ % ۲۵,۵۲۱,۸۸۷ ۶۹.۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۷۹,۲۸۹ ۲۵.۲۷ % ۸,۹۸۸ ۰.۰۲ % ۶۳۱,۶۰۷ ۱.۷۲ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۹۱۱,۶۵۰ ۵.۲۱ % ۲۵,۵۱۳,۸۰۰ ۶۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۹,۲۷۹,۲۸۹ ۲۵.۲۷ % ۸,۹۸۸ ۰.۰۲ % ۶۳۱,۵۹۲ ۱.۷۲ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۹۱۱,۶۳۴ ۵.۲۱ % ۲۵,۵۰۵,۷۲۲ ۶۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۹,۲۷۹,۲۸۹ ۲۵.۲۸ % ۸,۹۸۸ ۰.۰۲ % ۶۳۱,۵۷۶ ۱.۷۲ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۸۵۵,۰۳۱ ۴.۹۹ % ۲۵,۵۰۴,۷۶۱ ۶۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۹,۷۸۴,۱۱۸ ۲۶.۳۳ % ۸,۹۸۷ ۰.۰۲ % ۶۱۷,۶۰۰ ۱.۶۶ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۸۰۴,۷۷۷ ۴.۸۲ % ۲۵,۵۲۸,۶۷۴ ۶۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۳,۵۸۲ ۲۷.۰۴ % ۸,۹۸۷ ۰.۰۲ % ۶۰۱,۹۹۸ ۱.۶۱ %