دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ 96.12.19
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی طبق ماده 28 اساسنامه، در روز شنبه مورخ 1396/12/19 ساعت 16در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi