صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: کارگزاری مفید
960,653,540,270
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: حسابرسی رهبین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 561,439
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,438,561 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,598,259
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12 صندوق با درآمد ثابت قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,597,766
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,597,766
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود