اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,258,693
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,741,307
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,520,527,006,079
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,444,976
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,444,125
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,470,903
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/25 2,444,976 2,444,125 26,778 62,129 29,195,574 76,649 26,936,881 2,258,693 5,520,527,006,079
  2 1397/09/24 2,442,797 2,441,945 25,089 0 29,133,445 80,732 26,860,232 2,273,213 5,551,062,229,118
  3 1397/09/23 2,440,643 2,439,783 22,876 0 29,133,445 0 26,779,500 2,353,945 5,743,115,546,689
  4 1397/09/22 2,440,377 2,439,518 22,875 77,180 29,133,445 0 26,779,500 2,353,945 5,742,490,910,951
  5 1397/09/21 2,440,096 2,439,224 23,217 101,888 29,056,265 42,584 26,779,500 2,276,765 5,553,539,901,546
  6 1397/09/20 2,436,731 2,435,842 21,271 68,430 28,954,377 65,809 26,736,916 2,217,461 5,401,385,318,512
  7 1397/09/19 2,435,429 2,434,531 22,192 82,310 28,885,947 94,880 26,671,107 2,214,840 5,392,096,915,093
  8 1397/09/18 2,433,550 2,432,652 21,599 88,108 28,803,637 80,268 26,576,227 2,227,410 5,418,514,075,080
  9 1397/09/17 2,432,424 2,431,544 20,912 0 28,715,529 107,130 26,495,959 2,219,570 5,396,981,178,841
  10 1397/09/16 2,430,172 2,429,294 23,118 0 28,715,529 0 26,388,829 2,326,700 5,652,237,973,581
  11 1397/09/15 2,429,989 2,429,111 23,118 64,305 28,715,529 0 26,388,829 2,326,700 5,651,811,837,369
  12 1397/09/14 2,429,783 2,428,903 23,163 94,558 28,651,224 59,847 26,388,829 2,262,395 5,495,138,642,387
  13 1397/09/13 2,427,959 2,427,083 22,808 101,239 28,556,666 99,398 26,328,982 2,227,684 5,406,773,891,547
  14 1397/09/12 2,426,381 2,425,497 22,974 105,717 28,455,427 90,239 26,229,584 2,225,843 5,398,775,553,768
  15 1397/09/11 2,424,351 2,423,456 22,068 98,528 28,349,710 72,219 26,139,345 2,210,365 5,356,722,356,853
  16 1397/09/10 2,422,332 2,421,433 21,126 0 28,251,182 79,352 26,067,126 2,184,056 5,288,544,746,412
  17 1397/09/09 2,419,837 2,418,993 24,666 0 28,251,182 0 25,987,774 2,263,408 5,475,167,384,539
  18 1397/09/08 2,419,663 2,418,818 24,667 172,168 28,251,182 0 25,987,774 2,263,408 5,474,771,784,333
  19 1397/09/07 2,419,487 2,418,573 26,698 118,273 28,079,014 57,253 25,987,774 2,091,240 5,057,817,212,860
  20 1397/09/06 2,417,489 2,416,584 28,203 69,707 27,960,741 80,843 25,930,521 2,030,220 4,906,197,294,073