اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,138,361
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,861,639
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,495,412,147,599
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,570,941
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,569,918
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,579,076
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 2,570,941 2,569,918 9,158 91,556 34,980,364 117,765 32,842,003 2,138,361 5,495,412,147,599
  2 1397/12/26 2,567,478 2,566,471 8,442 114,245 34,888,808 123,734 32,724,238 2,164,570 5,555,306,052,880
  3 1397/12/25 2,564,325 2,563,340 7,778 0 34,774,563 170,706 32,600,504 2,174,059 5,572,852,037,003
  4 1397/12/24 2,562,552 2,561,558 8,124 0 34,774,563 0 32,429,798 2,344,765 6,006,252,021,747
  5 1397/12/23 2,562,285 2,561,292 8,124 94,042 34,774,563 0 32,429,798 2,344,765 6,005,627,087,307
  6 1397/12/22 2,561,977 2,560,985 8,104 77,745 34,680,521 99,897 32,429,798 2,250,723 5,764,068,859,676
  7 1397/12/21 2,561,260 2,560,290 8,499 98,257 34,602,776 129,793 32,329,901 2,272,875 5,819,218,598,820
  8 1397/12/20 2,560,387 2,559,412 8,812 93,548 34,504,519 88,147 32,200,108 2,304,411 5,897,936,669,342
  9 1397/12/19 2,558,144 2,557,196 9,652 136,295 34,410,971 94,027 32,111,961 2,299,010 5,879,020,099,986
  10 1397/12/18 2,556,058 2,555,100 9,541 0 34,274,676 101,290 32,017,934 2,256,742 5,766,201,539,739
  11 1397/12/17 2,554,165 2,553,215 10,127 0 34,274,676 0 31,916,644 2,358,032 6,020,562,728,081
  12 1397/12/16 2,553,888 2,552,938 10,127 101,648 34,274,676 0 31,916,644 2,358,032 6,019,909,985,300
  13 1397/12/15 2,553,580 2,552,620 10,235 102,102 34,173,028 76,674 31,916,644 2,256,384 5,759,691,069,373
  14 1397/12/14 2,552,554 2,551,603 13,246 73,333 34,070,926 105,480 31,839,970 2,230,956 5,692,513,887,620
  15 1397/12/13 2,551,110 2,550,164 15,494 137,340 33,997,593 95,278 31,734,490 2,263,103 5,771,284,025,490
  16 1397/12/12 2,549,789 2,548,848 16,561 124,002 33,860,253 110,890 31,639,212 2,221,041 5,661,096,756,764
  17 1397/12/11 2,547,912 2,546,981 16,540 0 33,736,251 137,058 31,528,322 2,207,929 5,623,553,815,459
  18 1397/12/10 2,546,082 2,545,154 16,979 0 33,736,251 0 31,391,264 2,344,987 5,968,353,977,961
  19 1397/12/09 2,545,797 2,544,869 16,978 126,272 33,736,251 0 31,391,264 2,344,987 5,967,684,991,856
  20 1397/12/08 2,545,475 2,544,533 17,241 123,942 33,609,979 90,587 31,391,264 2,218,715 5,645,593,745,747