صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 1,333,476,405,906
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: حسابرسی رهبین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 722,513
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,277,487 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,795,759
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12 صندوق با درآمد ثابت قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,798,727
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,795,207
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود