صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 1,289,230,794,051
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: حسابرسی رهبین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 725,086
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,274,914 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,742,190
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12 صندوق با درآمد ثابت قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,742,406
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,741,667
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود