صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ تصمیمات مجمع- تغییر امیدنامه جابه جایی وجه - حدنصاب- هزینه کانون ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تصمیمات -مجمع -تمدید-تغییر متولی-انتقال واحد ممتاز ۹۹.۰۸.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۰۸.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تصمیمات مجمع -حامی-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۲.۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ افزایش سقف نرم افزار و سقف واحدها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تغییر نصاب- تغییر کارمزد مدیر از محل سیده و گواهی سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ثبت صدور و ابطال به نرخ همان روز-تغییر نصاب تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ افزایش سقف واحدها- تغییر هزینه نرم افزار-تغییر نصاب سرمایه گذاری ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ امکان خرید سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ افزایش هزینه حسابرس و حذف کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ تغییر متولی تغییرات امیدنامه