صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۶۹,۸۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۲۳۰,۱۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۵۷۹,۶۴۸,۶۰۷,۰۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۴۸,۸۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۸۴۶,۹۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۶۸,۸۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲,۸۴۸,۸۱۱ ۲,۸۴۶,۹۹۹ ۲۱,۸۹۷ ۲۶۶,۲۴۵ ۶۰,۴۲۱,۰۳۵ ۳۳۴,۸۴۱ ۵۵,۶۵۱,۲۲۳ ۴,۷۶۹,۸۱۲ ۱۳,۵۷۹,۶۴۸,۶۰۷,۰۴۵
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲,۸۴۴,۴۶۴ ۲,۸۴۲,۷۰۶ ۲۱,۳۱۱ ۳۰۱,۹۷۷ ۶۰,۱۵۴,۷۹۰ ۲۹۱,۰۶۹ ۵۵,۳۱۶,۳۸۲ ۴,۸۳۸,۴۰۸ ۱۳,۷۵۴,۱۷۲,۵۱۸,۶۲۵
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲,۸۴۲,۸۵۶ ۲,۸۴۱,۱۱۰ ۲۲,۵۹۴ ۰ ۵۹,۸۵۲,۸۱۳ ۰ ۵۵,۰۲۵,۳۱۳ ۴,۸۲۷,۵۰۰ ۱۳,۷۱۵,۴۶۰,۷۰۹,۸۱۵
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲,۸۳۹,۱۰۴ ۲,۸۳۷,۳۹۴ ۲۱,۹۲۲ ۰ ۵۹,۸۵۲,۸۱۳ ۰ ۵۵,۰۲۵,۳۱۳ ۴,۸۲۷,۵۰۰ ۱۳,۶۹۷,۵۱۹,۰۴۷,۹۴۹
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۸۳۸,۹۴۹ ۲,۸۳۷,۲۳۸ ۲۱,۹۲۲ ۳۲۳,۵۵۹ ۵۹,۸۵۲,۸۱۳ ۳۰۱,۱۹۴ ۵۵,۰۲۵,۳۱۳ ۴,۸۲۷,۵۰۰ ۱۳,۶۹۶,۷۶۷,۶۳۱,۲۵۴
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲,۸۳۸,۶۹۸ ۲,۸۳۶,۹۷۹ ۲۲,۰۲۵ ۰ ۵۹,۵۲۹,۲۵۴ ۰ ۵۴,۷۲۴,۱۱۹ ۴,۸۰۵,۱۳۵ ۱۳,۶۳۲,۰۶۹,۰۶۴,۶۲۳
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۸۳۷,۰۲۳ ۲,۸۳۵,۳۳۱ ۱۸,۰۶۰ ۰ ۵۹,۵۲۹,۲۵۴ ۰ ۵۴,۷۲۴,۱۱۹ ۴,۸۰۵,۱۳۵ ۱۳,۶۲۴,۱۴۷,۸۷۶,۶۳۱
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۸۳۶,۸۷۸ ۲,۸۳۵,۱۸۵ ۱۸,۰۶۰ ۲۹۵,۷۶۸ ۵۹,۵۲۹,۲۵۴ ۲۶۱,۹۱۶ ۵۴,۷۲۴,۱۱۹ ۴,۸۰۵,۱۳۵ ۱۳,۶۲۳,۴۴۸,۹۹۶,۱۲۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۸۳۶,۶۳۹ ۲,۸۳۴,۹۳۵ ۱۸,۱۸۸ ۳۷۴,۷۶۴ ۵۹,۲۳۳,۴۸۶ ۲۹۴,۹۲۹ ۵۴,۴۶۲,۲۰۳ ۴,۷۷۱,۲۸۳ ۱۳,۵۲۶,۲۷۶,۹۶۱,۰۹۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۸۳۴,۸۶۹ ۲,۸۳۳,۲۵۰ ۱۴,۶۹۰ ۰ ۵۸,۸۵۸,۷۲۲ ۰ ۵۴,۱۶۷,۲۷۴ ۴,۶۹۱,۴۴۸ ۱۳,۲۹۲,۰۴۴,۲۶۵,۰۵۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۸۳۲,۵۷۲ ۲,۸۳۰,۹۶۹ ۱۴,۳۵۶ ۰ ۵۸,۸۵۸,۷۲۲ ۰ ۵۴,۱۶۷,۲۷۴ ۴,۶۹۱,۴۴۸ ۱۳,۲۸۱,۳۴۶,۰۷۶,۷۷۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۸۳۲,۴۷۴ ۲,۸۳۰,۸۷۱ ۱۴,۳۵۵ ۳۴۰,۹۱۴ ۵۸,۸۵۸,۷۲۲ ۲۲۵,۴۹۰ ۵۴,۱۶۷,۲۷۴ ۴,۶۹۱,۴۴۸ ۱۳,۲۸۰,۸۸۳,۷۳۵,۶۱۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۸۳۲,۲۹۱ ۲,۸۳۰,۶۴۸ ۱۴,۷۱۷ ۳۳۵,۴۲۱ ۵۸,۵۱۷,۸۰۸ ۳۰۲,۶۲۸ ۵۳,۹۴۱,۷۸۴ ۴,۵۷۶,۰۲۴ ۱۲,۹۵۳,۱۱۳,۲۳۵,۷۲۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۸۲۸,۷۸۲ ۲,۸۲۷,۱۸۵ ۱۸,۷۹۵ ۳۵۴,۵۶۲ ۵۸,۱۸۲,۳۸۷ ۰ ۵۳,۶۳۹,۱۵۶ ۴,۵۴۳,۲۳۱ ۱۲,۸۴۴,۵۵۳,۱۶۲,۰۵۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲,۸۲۸,۲۳۱ ۲,۸۲۶,۵۱۷ ۱۸,۹۲۷ ۳۴۴,۷۴۰ ۵۷,۸۲۷,۸۲۵ ۲۴۳,۷۷۸ ۵۳,۶۳۹,۱۵۶ ۴,۱۸۸,۶۶۹ ۱۱,۸۳۹,۳۴۴,۸۷۷,۶۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲,۸۲۶,۵۸۳ ۲,۸۲۴,۸۴۹ ۱۸,۶۳۶ ۴۴۱,۸۵۲ ۵۷,۴۸۳,۰۸۵ ۲۸۸,۲۹۰ ۵۳,۳۹۵,۳۷۸ ۴,۰۸۷,۷۰۷ ۱۱,۵۴۷,۱۵۴,۱۴۴,۹۸۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲,۸۲۴,۹۱۹ ۲,۸۲۳,۱۹۹ ۱۸,۹۸۹ ۰ ۵۷,۰۴۱,۲۳۳ ۲۶۵,۱۶۸ ۵۳,۱۰۷,۰۸۸ ۳,۹۳۴,۱۴۵ ۱۱,۱۰۶,۸۷۴,۳۹۱,۵۵۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲,۸۲۰,۷۸۹ ۲,۸۱۹,۲۰۸ ۱۵,۱۰۵ ۰ ۵۷,۰۴۱,۲۳۳ ۰ ۵۲,۸۴۱,۹۲۰ ۴,۱۹۹,۳۱۳ ۱۱,۸۳۸,۷۳۷,۵۳۷,۹۳۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲,۸۲۰,۷۳۴ ۲,۸۱۹,۱۵۳ ۱۵,۱۰۵ ۳۳۲,۴۰۳ ۵۷,۰۴۱,۲۳۳ ۰ ۵۲,۸۴۱,۹۲۰ ۴,۱۹۹,۳۱۳ ۱۱,۸۳۸,۵۰۴,۹۰۴,۰۴۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲,۸۲۰,۶۵۶ ۲,۸۱۸,۹۳۹ ۱۶,۴۰۴ ۳۲۲,۲۹۵ ۵۶,۷۰۸,۸۳۰ ۳۳۶,۲۰۱ ۵۲,۸۴۱,۹۲۰ ۳,۸۶۶,۹۱۰ ۱۰,۹۰۰,۵۸۴,۳۱۱,۶۲۴