صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۴۱,۷۱۳,۰۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۵۸,۲۸۶,۹۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۸,۹۱۲,۲۰۶,۹۷۱,۸۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۶۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۶۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۲۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۳۴,۶۷۱ ۳۴,۶۶۷ ۵۶۴ ۲۲۷,۷۱۶,۷۱۶ ۰ ۱۵۹,۰۹۲,۰۳۵ ۰ ۳,۱۴۱,۷۱۳,۰۳۹ ۱۰۸,۹۱۲,۲۰۶,۹۷۱,۸۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۳۴,۶۵۸ ۳۴,۶۵۳ ۵۴۸ ۱۸۸,۲۷۵,۹۲۲ ۰ ۱۵۷,۳۵۹,۷۳۱ ۰ ۳,۰۷۳,۰۸۸,۳۵۸ ۱۰۶,۴۹۲,۶۳۳,۸۶۱,۲۵۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۳۴,۶۴۳ ۳۴,۶۳۸ ۵۴۶ ۲۵۹,۸۰۲,۳۴۴ ۰ ۹۰۰,۶۷۶,۰۲۶ ۰ ۳,۰۴۲,۱۷۲,۱۶۷ ۱۰۵,۳۷۴,۱۱۹,۹۱۰,۴۴۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۳۴,۶۲۸ ۳۴,۶۲۴ ۴۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۸۳,۰۴۵,۸۴۹ ۱۲۷,۵۲۱,۱۵۵,۳۷۱,۰۷۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۳۴,۶۱۳ ۳۴,۶۰۹ ۴۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۸۳,۰۴۵,۸۴۹ ۱۲۷,۴۶۶,۸۹۴,۳۰۰,۹۷۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۳۴,۶۰۵ ۳۴,۶۰۱ ۴۷۲ ۱۵۵,۰۹۰,۸۱۸ ۰ ۱۷۵,۳۳۵,۱۰۵ ۰ ۳,۶۸۳,۰۴۵,۸۴۹ ۱۲۷,۴۳۷,۶۴۶,۵۵۴,۶۵۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳۴,۵۹۷ ۳۴,۵۹۳ ۴۶۹ ۳۳۷,۷۵۷,۱۴۸ ۰ ۱,۴۹۴,۹۵۶,۷۲۹ ۰ ۳,۷۰۳,۲۹۰,۱۳۶ ۱۲۸,۱۰۸,۱۱۷,۴۸۱,۸۵۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳۴,۵۷۸ ۳۴,۵۷۵ ۳۵۵ ۵۵۹,۹۸۴,۰۲۲ ۰ ۲۹۲,۵۸۳,۰۹۲ ۰ ۴,۸۶۰,۴۸۹,۷۱۷ ۱۶۸,۰۵۱,۳۳۵,۴۱۴,۳۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۴,۵۴۶ ۳۴,۵۴۳ ۳۴۳ ۴۵۸,۴۵۵,۶۰۹ ۰ ۲۱۶,۵۷۱,۳۴۵ ۰ ۴,۵۹۳,۰۸۸,۷۸۷ ۱۵۸,۶۵۸,۷۸۰,۲۲۳,۲۶۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳۴,۵۱۱ ۳۴,۵۰۸ ۲۹۵ ۴۳۳,۸۷۵,۸۷۳ ۰ ۳۰۹,۵۴۵,۶۷۹ ۰ ۴,۳۵۱,۲۰۴,۵۲۳ ۱۵۰,۱۵۰,۷۷۳,۹۰۰,۸۴۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳۴,۴۹۳ ۳۴,۴۸۹ ۳۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۲۲۶,۸۷۴,۳۲۹ ۱۴۵,۷۸۰,۴۷۲,۰۵۷,۴۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳۴,۴۷۷ ۳۴,۴۷۳ ۳۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۲۲۶,۸۷۴,۳۲۹ ۱۴۵,۷۱۲,۴۷۹,۲۸۶,۱۰۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳۴,۴۷۰ ۳۴,۴۶۶ ۳۲۳ ۳۵۴,۹۷۵,۸۴۶ ۰ ۲۲۹,۲۴۸,۱۱۴ ۰ ۴,۲۲۶,۸۷۴,۳۲۹ ۱۴۵,۶۸۳,۱۶۴,۸۰۷,۰۸۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳۴,۴۶۳ ۳۴,۴۵۹ ۳۳۲ ۱۹۵,۵۷۴,۱۵۲ ۰ ۱۹۵,۰۳۶,۹۵۹ ۰ ۴,۱۰۱,۱۴۶,۵۹۷ ۱۴۱,۳۲۰,۰۰۷,۵۷۲,۱۵۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳۴,۴۶۲ ۳۴,۴۵۸ ۳۸۵ ۱۸۶,۲۵۴,۷۴۹ ۰ ۱۶۱,۸۰۱,۸۰۹ ۰ ۴,۱۰۰,۶۰۹,۴۰۴ ۱۴۱,۲۹۹,۴۱۳,۷۷۹,۸۵۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳۴,۴۴۲ ۳۴,۴۳۸ ۳۴۵ ۲۳۸,۵۳۹,۴۴۶ ۰ ۲۱۹,۰۲۲,۶۲۶ ۰ ۴,۰۷۶,۱۵۶,۴۶۴ ۱۴۰,۳۷۶,۰۲۸,۹۷۳,۷۱۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۴,۴۳۱ ۳۴,۴۲۰ ۳۵۷ ۱۷۳,۱۵۸,۶۷۱ ۰ ۳۳۹,۹۷۷,۳۶۱ ۰ ۴,۰۵۶,۶۳۹,۶۴۴ ۱۳۹,۶۳۰,۰۰۰,۵۸۱,۸۹۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳۴,۴۱۰ ۳۴,۳۹۹ ۳۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۲۲۳,۴۵۸,۳۳۴ ۱۴۵,۲۸۳,۲۱۴,۸۴۵,۷۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳۴,۳۸۵ ۳۴,۳۷۴ ۳۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۲۲۳,۴۵۸,۳۳۴ ۱۴۵,۱۷۶,۳۹۱,۶۴۰,۲۱۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳۴,۳۷۹ ۳۴,۳۶۷ ۳۲۷ ۲۷۶,۷۶۴,۵۸۷ ۰ ۸۹,۴۷۵,۶۹۰ ۰ ۴,۲۲۳,۴۵۸,۳۳۴ ۱۴۵,۱۴۸,۸۴۳,۲۹۴,۰۱۹