صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۷۵,۸۴۳,۸۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۲۴,۱۵۶,۱۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۱,۳۷۳,۳۲۶,۰۲۶,۶۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۱۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۱۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۵۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۴۰,۱۲۵ ۴۰,۱۰۴ ۴۰,۵۸۸ ۴۸۴ ۲۱۰,۰۳۵,۶۷۵ ۶۲,۹۷۸,۸۱۱,۶۰۷ ۱۱۳,۴۱۷,۹۷۰ ۵۹,۷۰۲,۹۶۷,۷۷۷ ۳,۲۷۵,۸۴۳,۸۳۰ ۱۳۱,۳۷۳,۳۲۶,۰۲۶,۶۳۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۴۰,۱۰۴ ۴۰,۰۸۱ ۴۰,۴۷۲ ۳۹۱ ۱۰۰,۲۱۱,۵۵۹ ۶۲,۷۶۸,۷۷۵,۹۳۲ ۱۲۵,۴۱۳,۸۵۱ ۵۹,۵۸۹,۵۴۹,۸۰۷ ۳,۱۷۹,۲۲۶,۱۲۵ ۱۲۷,۴۲۷,۹۵۱,۵۶۸,۸۷۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۴۰,۰۸۱ ۴۰,۰۵۹ ۴۰,۴۷۰ ۴۱۱ ۱۲۲,۴۸۶,۵۹۹ ۶۲,۶۶۸,۵۶۴,۳۷۳ ۱۳۸,۴۸۱,۸۴۵ ۵۹,۴۶۴,۱۳۵,۹۵۶ ۳,۲۰۴,۴۲۸,۴۱۷ ۱۲۸,۳۶۶,۹۱۹,۱۶۰,۸۲۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۴۰,۰۵۳ ۴۰,۰۳۲ ۴۰,۴۴۹ ۴۱۷ ۰ ۶۲,۵۴۶,۰۷۷,۷۷۴ ۰ ۵۹,۳۲۵,۶۵۴,۱۱۱ ۳,۲۲۰,۴۲۳,۶۶۳ ۱۲۸,۹۱۸,۴۳۴,۲۴۹,۰۹۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۴۰,۰۱۷ ۳۹,۹۹۵ ۴۰,۴۷۹ ۴۸۴ ۰ ۶۲,۵۴۶,۰۷۷,۷۷۴ ۰ ۵۹,۳۲۵,۶۵۴,۱۱۱ ۳,۲۲۰,۴۲۳,۶۶۳ ۱۲۸,۸۰۱,۹۳۵,۷۵۷,۷۱۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۴۰,۰۰۴ ۳۹,۹۸۳ ۴۰,۴۶۶ ۴۸۳ ۹۹,۹۷۱,۳۸۳ ۶۲,۵۴۶,۰۷۷,۷۷۴ ۱۰۳,۰۳۵,۴۳۹ ۵۹,۳۲۵,۶۵۴,۱۱۱ ۳,۲۲۰,۴۲۳,۶۶۳ ۱۲۸,۷۶۰,۸۲۹,۱۳۶,۸۷۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۳۹,۹۹۰ ۳۹,۹۶۹ ۴۰,۴۵۲ ۴۸۳ ۹۶,۶۹۱,۴۹۷ ۶۲,۴۴۶,۱۰۶,۳۹۱ ۹۷,۹۰۷,۶۶۱ ۵۹,۲۲۲,۶۱۸,۶۷۲ ۳,۲۲۳,۴۸۷,۷۱۹ ۱۲۸,۸۳۹,۴۵۸,۷۳۸,۸۴۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۳۹,۹۶۸ ۳۹,۹۴۷ ۴۰,۳۲۵ ۳۷۸ ۱۸۳,۹۳۹,۸۷۱ ۶۲,۳۴۹,۴۱۴,۸۹۴ ۱۵۶,۶۲۸,۱۴۹ ۵۹,۱۲۴,۷۱۱,۰۱۱ ۳,۲۲۴,۷۰۳,۸۸۳ ۱۲۸,۸۱۸,۳۷۵,۷۹۹,۸۰۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳۹,۹۴۷ ۳۹,۹۲۵ ۴۰,۴۲۵ ۵۰۰ ۰ ۶۲,۱۶۵,۴۷۵,۰۲۳ ۰ ۵۸,۹۶۸,۰۸۲,۸۶۲ ۳,۱۹۷,۳۹۲,۱۶۱ ۱۲۷,۶۵۶,۹۹۶,۰۰۱,۲۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۳۹,۸۹۹ ۳۹,۸۷۹ ۴۰,۴۳۱ ۵۵۲ ۰ ۶۲,۱۶۵,۴۷۵,۰۲۳ ۰ ۵۸,۹۶۸,۰۸۲,۸۶۲ ۳,۱۹۷,۳۹۲,۱۶۱ ۱۲۷,۵۰۷,۴۷۸,۰۶۳,۱۷۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۳۹,۸۸۸ ۳۹,۸۶۷ ۴۰,۴۱۹ ۵۵۲ ۰ ۶۲,۱۶۵,۴۷۵,۰۲۳ ۰ ۵۸,۹۶۸,۰۸۲,۸۶۲ ۳,۱۹۷,۳۹۲,۱۶۱ ۱۲۷,۴۶۹,۷۷۱,۴۶۱,۷۵۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۳۹,۸۶۸ ۳۹,۸۴۷ ۴۰,۴۰۰ ۵۵۳ ۰ ۶۲,۱۶۵,۴۷۵,۰۲۳ ۰ ۵۸,۹۶۸,۰۸۲,۸۶۲ ۳,۱۹۷,۳۹۲,۱۶۱ ۱۲۷,۴۰۷,۲۹۶,۳۶۵,۱۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳۹,۸۵۶ ۳۹,۸۳۵ ۴۰,۳۸۸ ۵۵۳ ۰ ۶۲,۱۶۵,۴۷۵,۰۲۳ ۰ ۵۸,۹۶۸,۰۸۲,۸۶۲ ۳,۱۹۷,۳۹۲,۱۶۱ ۱۲۷,۳۶۸,۳۲۶,۷۳۰,۳۰۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۳۹,۸۴۵ ۳۹,۸۲۴ ۴۰,۳۷۷ ۵۵۳ ۰ ۶۲,۱۶۵,۴۷۵,۰۲۳ ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵۸,۹۶۸,۰۸۲,۸۶۲ ۳,۱۹۷,۳۹۲,۱۶۱ ۱۲۷,۳۳۲,۱۶۴,۷۲۹,۷۳۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۳۹,۸۳۳ ۳۹,۸۱۲ ۴۰,۳۶۴ ۵۵۲ ۱۰۱,۲۳۰,۱۴۶ ۶۲,۱۶۵,۴۷۵,۰۲۳ ۱۱۴,۱۰۶,۹۴۸ ۵۸,۹۶۴,۰۵۲,۸۶۲ ۳,۲۰۱,۴۲۲,۱۶۱ ۱۲۷,۴۵۳,۷۳۲,۹۴۲,۲۰۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۳۹,۸۲۱ ۳۹,۷۹۹ ۴۰,۳۳۰ ۵۳۱ ۹۳,۷۱۴,۵۳۰ ۶۲,۰۶۴,۲۴۴,۸۷۷ ۱۲۰,۹۵۰,۹۷۲ ۵۸,۸۴۹,۹۴۵,۹۱۴ ۳,۲۱۴,۲۹۸,۹۶۳ ۱۲۷,۹۲۶,۵۹۰,۴۳۶,۵۲۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۳۹,۷۹۶ ۳۹,۷۷۵ ۴۰,۱۸۰ ۴۰۵ ۱۱۵,۹۱۰,۶۷۱ ۶۱,۹۷۰,۵۳۰,۳۴۷ ۱۲۲,۶۰۲,۰۵۹ ۵۸,۷۲۸,۹۹۴,۹۴۲ ۳,۲۴۱,۵۳۵,۴۰۵ ۱۲۸,۹۳۲,۴۴۶,۸۵۴,۰۹۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۳۹,۷۷۴ ۳۹,۷۵۳ ۴۰,۲۱۰ ۴۵۷ ۰ ۶۱,۸۵۴,۶۱۹,۶۷۶ ۰ ۵۸,۶۰۶,۳۹۲,۸۸۳ ۳,۲۴۸,۲۲۶,۷۹۳ ۱۲۹,۱۲۵,۹۲۴,۲۸۴,۶۷۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۳۹,۷۳۰ ۳۹,۷۰۹ ۴۰,۲۷۴ ۵۶۵ ۰ ۶۱,۸۵۴,۶۱۹,۶۷۶ ۰ ۵۸,۶۰۶,۳۹۲,۸۸۳ ۳,۲۴۸,۲۲۶,۷۹۳ ۱۲۸,۹۸۴,۱۵۴,۳۱۸,۰۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۳۹,۷۱۹ ۳۹,۶۹۷ ۴۰,۲۶۲ ۵۶۵ ۱۰۳,۳۸۶,۵۳۷ ۶۱,۸۵۴,۶۱۹,۶۷۶ ۹۰,۵۲۰,۴۹۰ ۵۸,۶۰۶,۳۹۲,۸۸۳ ۳,۲۴۸,۲۲۶,۷۹۳ ۱۲۸,۹۴۶,۱۸۰,۱۰۳,۷۹۸
  مشاهده همه