صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۱۷,۶۵۸,۴۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۸۲,۳۴۱,۵۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۹,۷۵۶,۴۲۶,۸۶۸,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸,۳۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸,۳۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸,۵۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۴۸,۳۸۵ ۴۸,۳۵۲ ۴۸,۵۹۳ ۲۴۱ ۷۷,۶۲۶,۶۵۲ ۹۰,۲۲۶,۱۷۹,۴۸۶ ۷۹,۱۹۳,۹۹۷ ۸۶,۵۰۸,۵۲۱,۰۱۵ ۳,۷۱۷,۶۵۸,۴۷۱ ۱۷۹,۷۵۶,۴۲۶,۸۶۸,۵۵۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۴۸,۳۶۱ ۴۸,۳۲۸ ۴۸,۵۷۶ ۲۴۸ ۶۷,۱۵۳,۶۴۱ ۹۰,۱۴۸,۵۵۲,۸۳۴ ۹۰,۳۰۹,۰۳۷ ۸۶,۴۲۹,۳۲۷,۰۱۸ ۳,۷۱۹,۲۲۵,۸۱۶ ۱۷۹,۷۴۲,۷۴۶,۲۳۷,۰۵۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۴۸,۳۳۷ ۴۸,۳۰۴ ۴۸,۵۳۳ ۲۲۹ ۱۰۹,۷۲۲,۶۶۴ ۹۰,۰۸۱,۳۹۹,۱۹۳ ۹۱,۳۶۱,۱۱۳ ۸۶,۳۳۹,۰۱۷,۹۸۱ ۳,۷۴۲,۳۸۱,۲۱۲ ۱۸۰,۷۷۱,۱۴۷,۹۲۲,۳۸۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۴۸,۳۱۳ ۴۸,۲۸۰ ۴۸,۵۰۴ ۲۲۴ ۰ ۸۹,۹۷۱,۶۷۶,۵۲۹ ۰ ۸۶,۲۴۷,۶۵۶,۸۶۸ ۳,۷۲۴,۰۱۹,۶۶۱ ۱۷۹,۷۹۴,۳۶۸,۹۴۵,۰۶۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۴۸,۲۶۴ ۴۸,۲۳۱ ۴۸,۴۲۸ ۱۹۷ ۰ ۸۹,۹۷۱,۶۷۶,۵۲۹ ۰ ۸۶,۲۴۷,۶۵۶,۸۶۸ ۳,۷۲۴,۰۱۹,۶۶۱ ۱۷۹,۶۱۳,۷۵۳,۹۴۸,۲۶۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۴۸,۲۵۲ ۴۸,۲۱۹ ۴۸,۴۱۷ ۱۹۸ ۶۲,۴۷۵,۷۹۷ ۸۹,۹۷۱,۶۷۶,۵۲۹ ۶۷,۹۴۱,۱۰۶ ۸۶,۲۴۷,۶۵۶,۸۶۸ ۳,۷۲۴,۰۱۹,۶۶۱ ۱۷۹,۵۷۰,۰۵۰,۷۰۶,۹۵۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۴۸,۲۴۰ ۴۸,۲۰۷ ۴۸,۴۰۴ ۱۹۷ ۸۹,۹۶۵,۰۹۳ ۸۹,۹۰۹,۲۰۰,۷۳۲ ۱۰۱,۳۴۸,۷۲۱ ۸۶,۱۷۹,۷۱۵,۷۶۲ ۳,۷۲۹,۴۸۴,۹۷۰ ۱۷۹,۷۸۷,۲۸۲,۹۵۱,۹۱۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۴۸,۲۱۶ ۴۸,۱۸۳ ۴۸,۳۵۶ ۱۷۳ ۰ ۸۹,۸۱۹,۲۳۵,۶۳۹ ۰ ۸۶,۰۷۸,۳۶۷,۰۴۱ ۳,۷۴۰,۸۶۸,۵۹۸ ۱۸۰,۲۴۶,۲۶۸,۷۶۸,۰۳۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۴۸,۱۷۵ ۴۸,۱۴۲ ۴۸,۳۳۰ ۱۸۸ ۰ ۸۹,۸۱۹,۲۳۵,۶۳۹ ۰ ۸۶,۰۷۸,۳۶۷,۰۴۱ ۳,۷۴۰,۸۶۸,۵۹۸ ۱۸۰,۰۹۳,۳۷۱,۶۳۴,۱۵۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۴۸,۱۶۰ ۴۸,۱۲۸ ۴۸,۳۱۶ ۱۸۸ ۱۵۱,۶۶۷,۴۳۲ ۸۹,۸۱۹,۲۳۵,۶۳۹ ۷۵,۱۷۶,۵۷۴ ۸۶,۰۷۸,۳۶۷,۰۴۱ ۳,۷۴۰,۸۶۸,۵۹۸ ۱۸۰,۰۳۹,۸۳۲,۹۰۱,۳۳۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۴۸,۱۴۴ ۴۸,۱۱۱ ۴۸,۳۰۳ ۱۹۲ ۰ ۸۹,۶۶۷,۵۶۸,۲۰۷ ۰ ۸۶,۰۰۳,۱۹۰,۴۶۷ ۳,۶۶۴,۳۷۷,۷۴۰ ۱۷۶,۲۹۶,۲۹۹,۴۲۱,۲۳۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۴۸,۰۹۸ ۴۸,۰۶۵ ۴۸,۲۵۵ ۱۹۰ ۰ ۸۹,۶۶۷,۵۶۸,۲۰۷ ۰ ۸۶,۰۰۳,۱۹۰,۴۶۷ ۳,۶۶۴,۳۷۷,۷۴۰ ۱۷۶,۱۲۶,۸۲۵,۶۶۶,۸۶۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۴۸,۰۸۵ ۴۸,۰۵۲ ۴۸,۲۴۲ ۱۹۰ ۶۸,۹۸۴,۷۱۷ ۸۹,۶۶۷,۵۶۸,۲۰۷ ۵۷,۵۴۳,۸۳۱ ۸۶,۰۰۳,۱۹۰,۴۶۷ ۳,۶۶۴,۳۷۷,۷۴۰ ۱۷۶,۰۷۹,۹۸۳,۳۴۲,۲۷۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۴۸,۰۷۲ ۴۸,۰۳۹ ۴۸,۲۳۰ ۱۹۱ ۸۲,۲۴۹,۹۴۸ ۸۹,۵۹۸,۵۸۳,۴۹۰ ۷۱,۳۳۹,۲۰۴ ۸۵,۹۴۵,۶۴۶,۶۳۶ ۳,۶۵۲,۹۳۶,۸۵۴ ۱۷۵,۴۸۳,۳۳۳,۵۶۹,۵۸۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۴۸,۰۴۸ ۴۸,۰۱۵ ۴۸,۱۹۷ ۱۸۲ ۷۱,۴۴۰,۲۲۵ ۸۹,۵۱۶,۳۳۳,۵۴۲ ۷۴,۰۲۳,۷۴۸ ۸۵,۸۷۴,۳۰۷,۴۳۲ ۳,۶۴۲,۰۲۶,۱۱۰ ۱۷۴,۸۷۱,۸۱۹,۵۸۸,۷۰۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۴۸,۰۲۵ ۴۷,۹۹۱ ۴۸,۱۴۴ ۱۵۳ ۷۱,۲۹۷,۰۵۳ ۸۹,۴۴۴,۸۹۳,۳۱۷ ۶۸,۸۴۸,۹۷۳ ۸۵,۸۰۰,۲۸۳,۶۸۴ ۳,۶۴۴,۶۰۹,۶۳۳ ۱۷۴,۹۰۸,۴۶۳,۴۴۰,۲۲۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۴۸,۰۰۳ ۴۷,۹۷۰ ۴۸,۱۲۹ ۱۵۹ ۱۳۹,۷۳۲,۸۰۳ ۸۹,۳۷۳,۵۹۶,۲۶۴ ۱۰۰,۶۴۸,۳۶۲ ۸۵,۷۳۱,۴۳۴,۷۱۱ ۳,۶۴۲,۱۶۱,۵۵۳ ۱۷۴,۷۱۳,۱۳۶,۳۷۶,۳۷۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۴۷,۹۷۹ ۴۷,۹۴۵ ۴۸,۰۸۰ ۱۳۵ ۰ ۸۹,۲۳۳,۸۶۳,۴۶۱ ۰ ۸۵,۶۳۰,۷۸۶,۳۴۹ ۳,۶۰۳,۰۷۷,۱۱۲ ۱۷۲,۷۴۸,۷۷۱,۱۲۰,۳۵۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۴۷,۹۳۵ ۴۷,۹۰۱ ۴۸,۰۵۱ ۱۵۰ ۰ ۸۹,۲۳۳,۸۶۳,۴۶۱ ۰ ۸۵,۶۳۰,۷۸۶,۳۴۹ ۳,۶۰۳,۰۷۷,۱۱۲ ۱۷۲,۵۹۱,۱۸۸,۹۶۱,۴۱۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۴۷,۹۲۲ ۴۷,۸۸۸ ۴۸,۰۳۸ ۱۵۰ ۱۰۳,۰۶۲,۷۳۴ ۸۹,۲۳۳,۸۶۳,۴۶۱ ۶۱,۴۲۱,۶۴۷ ۸۵,۶۳۰,۷۸۶,۳۴۹ ۳,۶۰۳,۰۷۷,۱۱۲ ۱۷۲,۵۴۴,۲۹۸,۱۴۶,۰۹۶
  مشاهده همه