صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۰۵,۳۶۱,۵۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۶۳۸,۴۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲,۷۹۹,۸۰۳,۶۶۱,۶۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۹۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۹۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۰۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۳۲,۹۶۷ ۳۲,۹۶۰ ۱,۰۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۰۵,۳۶۱,۵۶۴ ۶۲,۷۹۹,۸۰۳,۶۶۱,۶۵۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۳۲,۹۶۲ ۳۲,۹۵۴ ۱,۰۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۰۵,۳۶۱,۵۶۴ ۶۲,۷۸۹,۹۶۴,۲۸۲,۸۳۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۳۲,۹۵۷ ۳۲,۹۴۹ ۱,۰۷۲ ۱۴۳,۴۶۲,۵۱۸ ۰ ۹۴,۶۱۰,۴۶۹ ۰ ۱,۹۰۵,۳۶۱,۵۶۴ ۶۲,۷۸۰,۱۳۶,۳۵۲,۲۸۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۳۲,۹۵۱ ۳۲,۹۴۴ ۱,۰۹۹ ۱۲۱,۵۷۸,۷۰۷ ۰ ۱۳۳,۲۱۵,۵۵۴ ۰ ۱,۸۵۶,۵۰۹,۵۱۵ ۶۱,۱۵۹,۹۲۸,۱۶۴,۳۶۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۳۲,۹۲۲ ۳۲,۹۱۴ ۱,۰۶۴ ۲۲۸,۲۴۰,۵۸۱ ۰ ۱۲۰,۷۱۷,۰۶۳ ۰ ۱,۸۶۸,۱۴۶,۳۶۲ ۶۱,۴۸۷,۸۸۱,۳۱۷,۱۲۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۳۲,۸۹۶ ۳۲,۸۸۸ ۱,۰۸۴ ۰ ۰ ۲۲۰,۴۳۸,۱۷۳ ۰ ۱,۷۶۰,۶۲۲,۸۴۴ ۵۷,۹۰۲,۶۲۷,۴۷۹,۱۱۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۳۲,۸۸۰ ۳۲,۸۷۳ ۹۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۱,۰۶۱,۰۱۷ ۶۵,۱۲۳,۶۵۵,۷۵۳,۴۶۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۳۲,۸۶۵ ۳۲,۸۵۸ ۹۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۱,۰۶۱,۰۱۷ ۶۵,۰۹۴,۴۲۱,۸۷۵,۴۴۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۳۲,۸۶۱ ۳۲,۸۵۵ ۹۸۹ ۳۳۶,۴۳۵,۶۷۵ ۰ ۱۱۸,۵۹۹,۳۵۸ ۰ ۱,۹۸۱,۰۶۱,۰۱۷ ۶۵,۰۸۷,۲۶۱,۲۹۷,۷۱۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳۲,۸۵۷ ۳۲,۸۴۹ ۱,۱۱۲ ۲۷۸,۸۶۶,۹۵۶ ۰ ۱۹۲,۸۴۲,۳۴۱ ۰ ۱,۷۶۳,۲۲۴,۷۰۰ ۵۷,۹۲۰,۸۲۳,۳۴۲,۱۹۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳۲,۸۴۵ ۳۲,۸۳۶ ۱,۱۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۸۵ ۵۵,۰۷۳,۱۹۸,۰۹۴,۰۴۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳۲,۸۳۰ ۳۲,۸۲۱ ۱,۱۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۸۵ ۵۵,۰۴۷,۳۷۴,۵۶۵,۲۴۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳۲,۸۲۶ ۳۲,۸۱۷ ۱,۱۸۷ ۲۰۳,۵۹۳,۱۷۲ ۰ ۱۵۷,۴۴۶,۳۹۳ ۰ ۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۸۵ ۵۵,۰۴۰,۱۸۸,۴۷۸,۵۷۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳۲,۸۲۲ ۳۲,۸۱۳ ۱,۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۱,۰۵۳,۳۰۶ ۵۳,۵۱۸,۹۷۰,۹۳۹,۲۸۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳۲,۸۱۱ ۳۲,۸۰۱ ۱,۲۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۱,۰۵۳,۳۰۶ ۵۳,۴۹۹,۹۷۰,۱۱۸,۷۰۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳۲,۸۰۶ ۳۲,۷۹۶ ۱,۲۲۷ ۲۳۶,۳۵۵,۴۹۴ ۰ ۱۲۹,۶۱۸,۸۲۸ ۰ ۱,۶۳۱,۰۵۳,۳۰۶ ۵۳,۴۹۲,۸۰۱,۵۰۸,۰۰۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۳۲,۸۰۲ ۳۲,۷۹۱ ۱,۳۱۳ ۱۶۱,۴۹۱,۷۵۹ ۰ ۲۴۴,۲۳۸,۲۰۵ ۰ ۱,۵۲۴,۳۱۶,۶۴۰ ۴۹,۹۸۴,۳۴۷,۸۷۰,۲۱۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳۲,۷۸۶ ۳۲,۷۷۶ ۱,۲۲۴ ۰ ۰ ۱۶۱,۸۵۸,۸۴۷ ۰ ۱,۶۰۷,۰۶۳,۰۸۶ ۵۲,۶۷۳,۵۵۷,۹۲۲,۹۶۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳۲,۷۷۰ ۳۲,۷۶۱ ۱,۱۴۵ ۲۵۱,۳۴۸,۰۱۲ ۰ ۶۹,۵۹۳,۰۶۶ ۰ ۱,۷۶۸,۹۲۱,۹۳۳ ۵۷,۹۵۱,۹۰۴,۹۰۴,۱۳۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳۲,۷۶۰ ۳۲,۷۵۰ ۱,۲۵۰ ۳۳۵,۱۰۷,۳۹۲ ۰ ۲۱۵,۴۳۵,۶۰۳ ۰ ۱,۵۸۷,۱۶۶,۹۸۷ ۵۱,۹۷۸,۹۵۲,۲۸۲,۷۶۱