صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۸۸,۵۱۱,۵۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۱,۴۸۸,۴۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷۱,۰۷۶,۹۸۷,۰۹۵,۵۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶,۴۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶,۴۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷,۶۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۶۶,۴۲۰ ۶۶,۴۰۰ ۶۷,۶۸۴ ۱,۲۸۴ ۱۳۸,۰۴۱,۳۸۱ ۱۴۳,۹۸۱,۲۵۶,۲۰۶ ۱۵۳,۵۸۲,۳۲۴ ۱۳۸,۳۹۲,۷۴۴,۶۹۴ ۵,۵۸۸,۵۱۱,۵۱۲ ۳۷۱,۰۷۶,۹۸۷,۰۹۵,۵۲۲
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۶۶,۳۷۵ ۶۶,۳۵۵ ۶۷,۶۶۰ ۱,۳۰۵ ۱۴۰,۳۰۳,۶۹۲ ۱۴۳,۸۴۳,۲۱۴,۸۲۵ ۱۲۶,۲۸۵,۹۰۵ ۱۳۸,۲۳۹,۱۶۲,۳۷۰ ۵,۶۰۴,۰۵۲,۴۵۵ ۳۷۱,۸۵۷,۳۲۷,۵۴۹,۹۴۵
  ۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۶۶,۳۳۰ ۶۶,۳۱۰ ۶۷,۶۸۵ ۱,۳۷۵ ۱۰۶,۷۱۷,۱۵۴ ۱۴۳,۷۰۲,۹۱۱,۱۳۳ ۱۴۵,۹۶۸,۲۳۶ ۱۳۸,۱۱۲,۸۷۶,۴۶۵ ۵,۵۹۰,۰۳۴,۶۶۸ ۳۷۰,۶۷۶,۳۹۳,۱۹۹,۸۰۸
  ۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۶۶,۲۸۵ ۶۶,۲۶۵ ۶۷,۶۹۱ ۱,۴۲۶ ۱۰۸,۹۱۲,۸۱۳ ۱۴۳,۵۹۶,۱۹۳,۹۷۹ ۱۸۲,۰۰۱,۶۲۶ ۱۳۷,۹۶۶,۹۰۸,۲۲۹ ۵,۶۲۹,۲۸۵,۷۵۰ ۳۷۳,۰۲۶,۷۶۰,۵۲۹,۴۲۵
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۶۶,۲۴۰ ۶۶,۲۲۱ ۶۷,۶۲۰ ۱,۳۹۹ ۰ ۱۴۳,۴۸۷,۲۸۱,۱۶۶ ۰ ۱۳۷,۷۸۴,۹۰۶,۶۰۳ ۵,۷۰۲,۳۷۴,۵۶۳ ۳۷۷,۶۱۴,۵۵۱,۲۰۳,۵۶۷
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۶۶,۱۸۹ ۶۶,۱۶۹ ۶۷,۵۵۳ ۱,۳۸۴ ۶۶,۷۲۴,۹۹۵ ۱۴۳,۴۸۷,۲۸۱,۱۶۶ ۱۰۳,۲۸۳,۷۸۴ ۱۳۷,۷۸۴,۹۰۶,۶۰۳ ۵,۷۰۲,۳۷۴,۵۶۳ ۳۷۷,۳۲۰,۷۱۳,۵۲۰,۶۹۷
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۶۶,۱۵۲ ۶۶,۱۳۲ ۶۷,۵۱۴ ۱,۳۸۲ ۱۱۶,۴۴۵,۸۷۹ ۱۴۳,۴۲۰,۵۵۶,۱۷۱ ۱۹,۰۷۸,۵۸۱ ۱۳۷,۶۸۱,۶۲۲,۸۱۹ ۵,۷۳۸,۹۳۳,۳۵۲ ۳۷۹,۵۲۹,۹۱۶,۰۱۸,۶۸۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۶۶,۱۰۸ ۶۶,۰۸۸ ۶۷,۵۰۶ ۱,۴۱۸ ۱۳۸,۱۰۲,۵۹۸ ۱۴۳,۳۰۴,۱۱۰,۲۹۲ ۱۳۰,۶۶۳,۴۴۲ ۱۳۷,۶۶۲,۵۴۴,۲۳۸ ۵,۶۴۱,۵۶۶,۰۵۴ ۳۷۲,۸۴۲,۵۲۶,۸۰۳,۴۳۱
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۶۶,۰۶۴ ۶۶,۰۴۵ ۶۷,۴۲۷ ۱,۳۸۲ ۱۱۹,۳۱۳,۶۷۹ ۱۴۳,۱۶۶,۰۰۷,۶۹۴ ۱۴۲,۵۳۶,۷۷۶ ۱۳۷,۵۳۱,۸۸۰,۷۹۶ ۵,۶۳۴,۱۲۶,۸۹۸ ۳۷۲,۱۰۳,۱۲۲,۵۲۵,۱۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۶۶,۰۲۰ ۶۶,۰۰۱ ۶۷,۴۵۶ ۱,۴۵۵ ۰ ۱۴۳,۰۴۶,۶۹۴,۰۱۵ ۰ ۱۳۷,۳۸۹,۳۴۴,۰۲۰ ۵,۶۵۷,۳۴۹,۹۹۵ ۳۷۳,۳۸۸,۲۷۸,۹۱۶,۸۸۷
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۶۵,۹۶۵ ۶۵,۹۴۶ ۶۷,۳۸۹ ۱,۴۴۳ ۱۶۵,۲۹۳,۳۲۰ ۱۴۳,۰۴۶,۶۹۴,۰۱۵ ۱۶۴,۳۲۴,۹۲۱ ۱۳۷,۳۸۹,۳۴۴,۰۲۰ ۵,۶۵۷,۳۴۹,۹۹۵ ۳۷۳,۰۷۷,۲۵۵,۵۱۷,۹۱۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۶۵,۹۳۲ ۶۵,۹۱۳ ۶۷,۳۵۶ ۱,۴۴۳ ۰ ۱۴۲,۸۸۱,۴۰۰,۶۹۵ ۰ ۱۳۷,۲۲۵,۰۱۹,۰۹۹ ۵,۶۵۶,۳۸۱,۵۹۶ ۳۷۲,۸۲۷,۷۱۰,۸۲۲,۳۱۸
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۶۵,۸۶۶ ۶۵,۸۴۶ ۶۷,۲۹۷ ۱,۴۵۱ ۰ ۱۴۲,۸۸۱,۴۰۰,۶۹۵ ۰ ۱۳۷,۲۲۵,۰۱۹,۰۹۹ ۵,۶۵۶,۳۸۱,۵۹۶ ۳۷۲,۴۵۰,۱۸۱,۰۰۱,۵۹۰
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۶۵,۸۳۴ ۶۵,۸۱۴ ۶۷,۲۶۵ ۱,۴۵۱ ۱۱۹,۶۷۵,۸۲۱ ۱۴۲,۸۸۱,۴۰۰,۶۹۵ ۱۲۵,۸۶۹,۲۸۰ ۱۳۷,۲۲۵,۰۱۹,۰۹۹ ۵,۶۵۶,۳۸۱,۵۹۶ ۳۷۲,۲۶۹,۷۲۱,۵۹۶,۷۶۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۶۵,۸۰۱ ۶۵,۷۸۱ ۶۷,۲۳۰ ۱,۴۴۹ ۱۲۶,۲۵۴,۷۵۶ ۱۴۲,۷۶۱,۷۲۴,۸۷۴ ۱۵۳,۲۱۵,۶۲۵ ۱۳۷,۰۹۹,۱۴۹,۸۱۹ ۵,۶۶۲,۵۷۵,۰۵۵ ۳۷۲,۴۹۱,۴۰۷,۰۱۴,۴۱۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۶۵,۷۵۷ ۶۵,۷۳۸ ۶۷,۱۴۶ ۱,۴۰۸ ۱۲۸,۸۰۶,۰۰۴ ۱۴۲,۶۳۵,۴۷۰,۱۱۸ ۱۵۳,۶۴۲,۲۹۹ ۱۳۶,۹۴۵,۹۳۴,۱۹۴ ۵,۶۸۹,۵۳۵,۹۲۴ ۳۷۴,۰۱۵,۹۰۵,۷۱۷,۸۰۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۶۵,۷۱۳ ۶۵,۶۹۴ ۶۷,۰۴۵ ۱,۳۵۱ ۱۳۲,۵۷۷,۵۲۵ ۱۴۲,۵۰۶,۶۶۴,۱۱۴ ۱۴۱,۳۵۵,۸۵۲ ۱۳۶,۷۹۲,۲۹۱,۸۹۵ ۵,۷۱۴,۳۷۲,۲۱۹ ۳۷۵,۳۹۸,۶۱۳,۰۸۷,۰۷۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۶۵,۶۷۰ ۶۵,۶۵۰ ۶۷,۰۱۲ ۱,۳۶۲ ۱۶۰,۹۹۲,۷۳۹ ۱۴۲,۳۷۴,۰۸۶,۵۸۹ ۲۴۱,۸۵۱,۶۲۹ ۱۳۶,۶۵۰,۹۳۶,۰۴۳ ۵,۷۲۳,۱۵۰,۵۴۶ ۳۷۵,۷۲۵,۱۲۲,۰۱۹,۱۰۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۶۵,۶۲۶ ۶۵,۶۰۶ ۶۶,۹۵۳ ۱,۳۴۷ ۰ ۱۴۲,۲۱۳,۰۹۳,۸۵۰ ۰ ۱۳۶,۴۰۹,۰۸۴,۴۱۴ ۵,۸۰۴,۰۰۹,۴۳۶ ۳۸۰,۷۷۹,۹۸۰,۵۱۲,۵۹۹
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۶۵,۵۷۷ ۶۵,۵۵۷ ۶۶,۹۷۷ ۱,۴۲۰ ۸۲,۵۰۷,۹۶۷ ۱۴۲,۲۱۳,۰۹۳,۸۵۰ ۱۵۱,۶۱۳,۵۶۱ ۱۳۶,۴۰۹,۰۸۴,۴۱۴ ۵,۸۰۴,۰۰۹,۴۳۶ ۳۸۰,۴۹۵,۴۳۰,۲۷۰,۰۹۲
  مشاهده همه