اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,819,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,180,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,956,021,428,248
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,076,349
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,075,377
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,075,381
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/28 2,076,349 2,075,377 4 0 15,356,374 86,295 13,536,499 1,819,875 3,956,021,428,248
  2 1396/11/27 2,075,677 2,074,689 10,461 0 15,356,374 0 13,450,204 1,906,170 3,954,709,687,355
  3 1396/11/26 2,075,423 2,074,435 10,048 31,829 15,356,374 0 13,450,204 1,906,170 3,954,226,127,515
  4 1396/11/25 2,075,146 2,074,165 863 29,338 15,324,545 45,432 13,450,204 1,874,341 3,981,926,693,404
  5 1396/11/24 2,074,135 2,073,163 3,317 74,640 15,295,207 44,659 13,404,772 1,890,435 4,011,764,605,992
  6 1396/11/23 2,071,858 2,070,846 5,116 0 15,220,567 40,389 13,360,113 1,860,454 3,936,353,029,310
  7 1396/11/22 2,070,454 2,069,468 13,371 48,267 15,220,567 0 13,319,724 1,900,843 3,933,732,996,749
  8 1396/11/21 2,070,152 2,069,156 5,727 0 15,172,300 31,535 13,319,724 1,852,576 3,898,520,146,509
  9 1396/11/20 2,067,905 2,066,913 14,295 0 15,172,300 0 13,288,189 1,884,111 3,894,293,396,271
  10 1396/11/19 2,067,619 2,066,627 13,925 54,130 15,172,300 0 13,288,189 1,884,111 3,893,754,034,058
  11 1396/11/18 2,067,315 2,066,315 7,331 49,610 15,118,170 38,256 13,288,189 1,829,981 3,860,365,686,309
  12 1396/11/17 2,066,554 2,065,548 7,362 44,550 15,068,560 45,961 13,249,933 1,818,627 3,851,396,076,076
  13 1396/11/16 2,065,162 2,064,160 8,753 39,569 15,024,010 57,391 13,203,972 1,820,038 3,875,313,576,817
  14 1396/11/15 2,063,992 2,062,998 9,519 47,523 14,984,441 47,529 13,146,581 1,837,860 3,889,553,481,995
  15 1396/11/14 2,063,076 2,062,084 8,862 0 14,936,918 49,726 13,099,052 1,837,866 3,892,372,655,726
  16 1396/11/13 2,061,009 2,060,005 19,005 0 14,936,918 0 13,049,326 1,887,592 3,888,448,592,596
  17 1396/11/12 2,060,701 2,059,697 18,636 41,238 14,936,918 0 13,049,326 1,887,592 3,887,867,927,504
  18 1396/11/11 2,060,374 2,059,368 18,306 49,735 14,895,680 37,282 13,049,326 1,846,354 3,879,099,434,477
  19 1396/11/10 2,059,553 2,058,544 13,487 39,909 14,845,945 43,324 13,012,044 1,833,901 3,864,350,867,354
  20 1396/11/09 2,058,511 2,057,505 13,969 48,251 14,806,036 41,172 12,968,720 1,837,316 3,864,998,926,847
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق