صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۴۰,۲۶۸,۱۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۵۹,۷۳۱,۸۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۴,۱۱۴,۶۲۵,۱۴۲,۶۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۸۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۸۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۳۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۳۷,۸۹۷ ۳۷,۸۸۳ ۴۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۰,۲۶۸,۱۸۷ ۱۳۴,۱۱۴,۶۲۵,۱۴۲,۶۱۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۳۷,۸۸۶ ۳۷,۸۷۲ ۴۸۴ ۷۲,۶۷۲,۰۶۶ ۰ ۸۹,۷۴۷,۴۷۶ ۰ ۳,۵۴۰,۲۶۸,۱۸۷ ۱۳۴,۰۷۷,۲۶۱,۲۲۷,۳۰۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۳۷,۸۷۵ ۳۷,۸۶۱ ۴۸۰ ۵۵,۹۱۲,۶۷۴ ۰ ۱۶۰,۶۸۸,۰۷۵ ۰ ۳,۵۵۷,۳۴۳,۵۹۷ ۱۳۴,۶۸۵,۴۰۴,۲۷۸,۷۱۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۳۷,۸۵۷ ۳۷,۸۴۳ ۴۷۹ ۹۱,۰۹۰,۲۶۰ ۰ ۶۴,۴۷۴,۷۹۷ ۰ ۳,۶۶۲,۱۱۸,۹۹۸ ۱۳۸,۵۸۶,۳۲۲,۰۸۳,۲۷۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۳۷,۸۳۲ ۳۷,۸۱۸ ۴۸۴ ۹۸,۸۲۹,۸۳۸ ۰ ۸۳,۸۷۶,۸۹۱ ۰ ۳,۶۳۵,۵۰۳,۵۳۵ ۱۳۷,۴۸۶,۸۷۶,۵۶۲,۳۹۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۳۷,۸۱۲ ۳۷,۷۹۸ ۴۹۵ ۱۰۰,۵۳۰,۹۷۸ ۰ ۹۷,۷۴۴,۰۵۴ ۰ ۳,۶۲۰,۵۵۰,۵۸۸ ۱۳۶,۸۴۹,۶۶۸,۳۰۳,۸۲۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۳۷,۷۹۹ ۳۷,۷۸۵ ۵۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۱۷,۷۶۳,۶۶۴ ۱۳۶,۶۹۶,۱۷۳,۰۶۹,۷۶۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۳۷,۷۸۰ ۳۷,۷۶۶ ۵۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۱۷,۷۶۳,۶۶۴ ۱۳۶,۶۲۶,۸۲۸,۴۷۸,۳۸۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۳۷,۷۷۰ ۳۷,۷۵۶ ۵۴۵ ۱۰۳,۶۱۰,۰۴۷ ۰ ۸۰,۰۶۸,۵۶۸ ۰ ۳,۶۱۷,۷۶۳,۶۶۴ ۱۳۶,۵۹۲,۸۵۴,۱۳۶,۲۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۳۷,۷۶۰ ۳۷,۷۴۶ ۵۴۸ ۱۱۳,۹۱۱,۳۵۳ ۰ ۹۲,۱۱۵,۸۴۳ ۰ ۳,۵۹۴,۲۲۲,۱۸۵ ۱۳۵,۶۶۶,۹۷۴,۰۱۹,۷۵۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۳۷,۷۴۲ ۳۷,۷۲۷ ۵۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۷۲,۴۲۶,۶۷۵ ۱۳۴,۷۷۷,۳۳۴,۶۷۲,۳۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۳۷,۷۱۹ ۳۷,۷۰۴ ۵۴۰ ۱۴۳,۵۷۸,۰۲۹ ۰ ۹۰,۷۰۰,۲۹۷ ۰ ۳,۵۷۲,۴۲۶,۶۷۵ ۱۳۴,۶۹۶,۲۴۴,۱۲۳,۲۴۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۳۷,۷۰۹ ۳۷,۶۹۴ ۵۴۷ ۲۳۵,۷۹۳,۴۸۵ ۰ ۱۲۹,۶۷۵,۰۵۸ ۰ ۳,۵۱۹,۵۴۸,۹۴۳ ۱۳۲,۶۶۵,۰۰۰,۳۰۱,۶۸۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۳۷,۶۷۸ ۳۷,۶۶۲ ۵۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۱۳,۴۳۰,۵۱۶ ۱۲۸,۵۵۸,۲۴۵,۲۹۸,۸۷۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۳۷,۶۱۸ ۳۷,۶۰۳ ۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۱۳,۴۳۰,۵۱۶ ۱۲۸,۳۵۵,۷۳۴,۸۱۸,۳۲۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۳۷,۶۰۷ ۳۷,۵۹۳ ۵۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۱۳,۴۳۰,۵۱۶ ۱۲۸,۳۱۹,۶۸۱,۲۷۲,۵۲۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۳۷,۵۹۷ ۳۷,۵۸۲ ۵۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۱۳,۴۳۰,۵۱۶ ۱۲۸,۲۸۳,۹۷۴,۰۲۰,۹۸۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۳۷,۵۸۶ ۳۷,۵۷۲ ۵۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۱۳,۴۳۰,۵۱۶ ۱۲۸,۲۴۷,۸۳۶,۱۱۸,۰۳۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۳۷,۵۷۶ ۳۷,۵۶۱ ۵۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۱۳,۴۳۰,۵۱۶ ۱۲۸,۲۱۲,۱۹۸,۹۰۸,۳۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۳۷,۵۶۵ ۳۷,۵۵۱ ۵۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۱۳,۴۳۰,۵۱۶ ۱۲۸,۱۷۶,۵۹۶,۷۱۷,۳۹۰
  مشاهده همه