صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۳۰,۸۴۵,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۰,۱۵۴,۴۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۹,۲۲۱,۲۳۴,۷۲۸,۷۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۳,۸۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۳,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴,۸۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۷۳,۸۶۸ ۷۳,۸۴۹ ۷۴,۸۱۵ ۹۶۶ ۱۷۰,۵۲۹,۹۰۵ ۱۶۰,۰۹۸,۶۱۹,۴۰۴ ۱۲۰,۹۰۱,۸۳۲ ۱۵۳,۰۶۷,۷۷۳,۸۴۶ ۷,۰۳۰,۸۴۵,۵۵۸ ۵۱۹,۲۲۱,۲۳۴,۷۲۸,۷۱۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۷۳,۸۱۸ ۷۳,۷۹۷ ۷۴,۷۵۷ ۹۶۰ ۱۰۶,۶۶۵,۷۲۰ ۱۵۹,۹۲۸,۰۸۹,۴۹۹ ۱۳۲,۷۷۰,۰۱۸ ۱۵۲,۹۴۶,۸۷۲,۰۱۴ ۶,۹۸۱,۲۱۷,۴۸۵ ۵۱۵,۱۹۲,۲۳۶,۷۲۳,۳۷۸
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۷۳,۷۶۶ ۷۳,۷۴۵ ۷۴,۷۰۸ ۹۶۳ ۱۱۱,۹۰۶,۳۸۶ ۱۵۹,۸۲۱,۴۲۳,۷۷۹ ۱۴۳,۹۳۲,۶۸۲ ۱۵۲,۸۱۴,۱۰۱,۹۹۶ ۷,۰۰۷,۳۲۱,۷۸۳ ۵۱۶,۷۵۳,۵۱۶,۲۱۷,۶۲۹
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۷۳,۷۱۲ ۷۳,۶۹۳ ۷۴,۶۴۱ ۹۴۸ ۰ ۱۵۹,۷۰۹,۵۱۷,۳۹۳ ۰ ۱۵۲,۶۷۰,۱۶۹,۳۱۴ ۷,۰۳۹,۳۴۸,۰۷۹ ۵۱۸,۷۴۸,۷۸۳,۰۵۲,۳۸۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۷۳,۶۶۳ ۷۳,۶۴۲ ۷۴,۶۰۵ ۹۶۳ ۶۴,۹۹۳,۳۵۷ ۱۵۹,۷۰۹,۵۱۷,۳۹۳ ۱۹,۴۹۶,۱۰۷ ۱۵۲,۶۷۰,۱۶۹,۳۱۴ ۷,۰۳۹,۳۴۸,۰۷۹ ۵۱۸,۳۹۱,۰۰۹,۰۹۷,۸۰۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۷۳,۶۱۰ ۷۳,۵۸۹ ۷۴,۵۵۸ ۹۶۹ ۱۶۶,۴۷۹,۳۰۹ ۱۵۹,۶۴۴,۵۲۴,۰۳۶ ۱۳۲,۵۴۳,۹۸۴ ۱۵۲,۶۵۰,۶۷۳,۲۰۷ ۶,۹۹۳,۸۵۰,۸۲۹ ۵۱۴,۶۶۸,۴۳۲,۲۹۷,۰۰۵
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۷۳,۵۵۸ ۷۳,۵۳۷ ۷۴,۵۲۰ ۹۸۳ ۰ ۱۵۹,۴۷۸,۰۴۴,۷۲۷ ۰ ۱۵۲,۵۱۸,۱۲۹,۲۲۳ ۶,۹۵۹,۹۱۵,۵۰۴ ۵۱۱,۸۰۹,۵۰۹,۳۱۲,۸۰۸
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۷۳,۴۸۶ ۷۳,۴۶۵ ۷۴,۴۴۵ ۹۸۰ ۰ ۱۵۹,۴۷۸,۰۴۴,۷۲۷ ۰ ۱۵۲,۵۱۸,۱۲۹,۲۲۳ ۶,۹۵۹,۹۱۵,۵۰۴ ۵۱۱,۳۰۸,۱۱۹,۰۰۰,۰۵۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۷۳,۴۴۴ ۷۳,۴۲۳ ۷۴,۴۰۴ ۹۸۱ ۱۲۹,۰۴۳,۵۹۳ ۱۵۹,۴۷۸,۰۴۴,۷۲۷ ۱۱۰,۵۴۵,۳۴۷ ۱۵۲,۵۱۸,۱۲۹,۲۲۳ ۶,۹۵۹,۹۱۵,۵۰۴ ۵۱۱,۰۱۸,۶۳۹,۸۲۶,۸۴۹
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۷۳,۴۰۲ ۷۳,۳۸۱ ۷۴,۳۶۴ ۹۸۳ ۱۳۲,۶۶۴,۳۸۲ ۱۵۹,۳۴۹,۰۰۱,۱۳۴ ۲۱۱,۱۶۸,۰۲۸ ۱۵۲,۴۰۷,۵۸۳,۸۷۶ ۶,۹۴۱,۴۱۷,۲۵۸ ۵۰۹,۳۶۸,۷۶۲,۳۶۱,۴۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۷۳,۳۵۰ ۷۳,۳۲۹ ۷۴,۳۰۴ ۹۷۵ ۰ ۱۵۹,۲۱۶,۳۳۶,۷۵۲ ۰ ۱۵۲,۱۹۶,۴۱۵,۸۴۸ ۷,۰۱۹,۹۲۰,۹۰۴ ۵۱۴,۷۶۵,۷۳۶,۳۹۲,۲۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۷۳,۲۸۸ ۷۳,۲۶۷ ۷۴,۲۰۱ ۹۳۴ ۸۹,۴۶۹,۲۸۰ ۱۵۹,۲۱۶,۳۳۶,۷۵۲ ۲۹,۱۱۵,۷۴۹ ۱۵۲,۱۹۶,۴۱۵,۸۴۸ ۷,۰۱۹,۹۲۰,۹۰۴ ۵۱۴,۳۳۱,۵۵۶,۳۶۰,۸۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۷۳,۲۴۷ ۷۳,۲۲۶ ۷۴,۱۶۸ ۹۴۲ ۱۳۷,۵۰۲,۷۳۵ ۱۵۹,۱۲۶,۸۶۷,۴۷۲ ۲۰۳,۸۳۲,۸۹۴ ۱۵۲,۱۶۷,۳۰۰,۰۹۹ ۶,۹۵۹,۵۶۷,۳۷۳ ۵۰۹,۶۱۹,۶۳۷,۹۵۹,۰۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۷۳,۱۹۵ ۷۳,۱۷۴ ۷۴,۱۱۷ ۹۴۳ ۱۶۸,۱۴۷,۶۱۳ ۱۵۸,۹۸۹,۳۶۴,۷۳۷ ۱۹۱,۲۲۵,۰۲۳ ۱۵۱,۹۶۳,۴۶۷,۲۰۵ ۷,۰۲۵,۸۹۷,۵۳۲ ۵۱۴,۱۱۳,۴۶۲,۵۹۶,۰۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۷۳,۱۴۲ ۷۳,۱۲۲ ۷۴,۰۴۵ ۹۲۳ ۲۴۰,۶۷۱,۵۵۵ ۱۵۸,۸۲۱,۲۱۷,۱۲۴ ۱۷۸,۵۴۵,۳۸۸ ۱۵۱,۷۷۲,۲۴۲,۱۸۲ ۷,۰۴۸,۹۷۴,۹۴۲ ۵۱۵,۴۳۷,۹۵۳,۴۱۰,۷۷۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۷۳,۰۹۲ ۷۳,۰۷۱ ۷۴,۰۱۶ ۹۴۵ ۱۱۳,۸۲۰,۵۳۳ ۱۵۸,۵۸۰,۵۴۵,۵۶۹ ۱۱۷,۱۵۷,۳۱۸ ۱۵۱,۵۹۳,۶۹۶,۷۹۴ ۶,۹۸۶,۸۴۸,۷۷۵ ۵۱۰,۵۳۴,۳۹۲,۸۲۸,۰۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۷۳,۰۴۰ ۷۳,۰۱۹ ۷۳,۹۸۰ ۹۶۱ ۱۹۲,۴۰۷,۶۶۷ ۱۵۸,۴۶۶,۷۲۵,۰۳۶ ۱۵۶,۲۹۷,۸۳۰ ۱۵۱,۴۷۶,۵۳۹,۴۷۶ ۶,۹۹۰,۱۸۵,۵۶۰ ۵۱۰,۴۱۷,۵۹۰,۳۲۷,۳۶۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۷۲,۹۸۸ ۷۲,۹۶۸ ۷۳,۹۰۰ ۹۳۲ ۰ ۱۵۸,۲۷۴,۳۱۷,۳۶۹ ۰ ۱۵۱,۳۲۰,۲۴۱,۶۴۶ ۶,۹۵۴,۰۷۵,۷۲۳ ۵۰۷,۴۲۲,۳۴۵,۸۴۸,۵۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۷۲,۹۲۷ ۷۲,۹۰۷ ۷۳,۸۸۹ ۹۸۲ ۰ ۱۵۸,۲۷۴,۳۱۷,۳۶۹ ۲۱,۷۶۱,۹۵۱ ۱۵۱,۳۲۰,۲۴۱,۶۴۶ ۶,۹۵۴,۰۷۵,۷۲۳ ۵۰۶,۹۹۸,۱۳۲,۱۲۲,۲۳۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۷۲,۸۸۵ ۷۲,۸۶۵ ۷۳,۸۴۴ ۹۷۹ ۱۳۴,۹۹۱,۳۷۳ ۱۵۸,۲۷۴,۳۱۷,۳۶۹ ۱۳۵,۱۱۰,۷۳۰ ۱۵۱,۲۹۸,۴۷۹,۶۹۵ ۶,۹۷۵,۸۳۷,۶۷۴ ۵۰۸,۲۹۱,۷۳۸,۶۱۶,۵۶۷
  مشاهده همه