صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۷۳,۸۴۸,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۲۶,۱۵۱,۲۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۰,۰۳۲,۵۰۹,۲۲۴,۰۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳۵,۵۸۲ ۳۵,۵۷۷ ۵۷۲ ۱۴۸,۴۳۱,۶۳۴ ۰ ۳۱۶,۲۸۶,۸۵۱ ۰ ۳,۳۷۳,۸۴۸,۷۷۶ ۱۲۰,۰۳۲,۵۰۹,۲۲۴,۰۸۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳۵,۵۷۴ ۳۵,۵۶۹ ۵۵۳ ۱۷۵,۰۰۳,۹۰۹ ۰ ۲۲۲,۲۹۵,۶۹۷ ۰ ۳,۵۴۱,۷۰۳,۹۹۳ ۱۲۵,۹۷۶,۴۰۸,۴۴۳,۷۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۳۵,۵۳۰ ۳۵,۵۲۶ ۵۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۸۸,۹۹۵,۷۸۱ ۱۲۷,۵۰۲,۳۹۵,۰۸۳,۲۲۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳۵,۵۱۹ ۳۵,۵۱۵ ۵۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۸۸,۹۹۵,۷۸۱ ۱۲۷,۴۶۲,۹۵۵,۷۰۹,۱۱۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۳۵,۴۹۷ ۳۵,۴۹۲ ۵۷۶ ۱۶۰,۷۲۴,۳۲۵ ۰ ۱۸۵,۵۰۰,۷۰۷ ۰ ۳,۵۸۸,۹۹۵,۷۸۱ ۱۲۷,۳۸۱,۹۰۶,۹۳۶,۸۷۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳۵,۴۸۸ ۳۵,۴۸۴ ۵۷۱ ۱۹۲,۷۳۸,۳۷۵ ۰ ۲۵۲,۸۳۵,۷۹۸ ۰ ۳,۶۱۳,۷۷۲,۱۶۳ ۱۲۸,۲۳۰,۴۳۲,۲۱۸,۳۶۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳۵,۴۷۴ ۳۵,۴۷۰ ۵۶۲ ۱۴۱,۷۳۵,۱۴۴ ۰ ۲۲۴,۷۰۳,۶۹۳ ۰ ۳,۶۷۳,۸۶۹,۵۸۶ ۱۳۰,۳۱۲,۴۸۵,۳۴۲,۸۵۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳۵,۴۳۱ ۳۵,۴۲۷ ۶۰۶ ۱۵۲,۰۷۱,۵۲۱ ۰ ۱۹۰,۱۵۹,۸۴۸ ۰ ۳,۷۵۶,۸۳۸,۱۳۵ ۱۳۳,۰۹۴,۳۵۸,۴۴۶,۳۵۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳۵,۴۰۰ ۳۵,۳۹۷ ۶۰۷ ۱۵۳,۲۰۶,۹۵۵ ۰ ۱۸۱,۸۲۸,۲۶۷ ۰ ۳,۷۹۴,۹۲۶,۴۶۲ ۱۳۴,۳۲۷,۳۲۲,۷۹۳,۸۲۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۳۵,۳۹۰ ۳۵,۳۸۶ ۵۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۲۳,۵۴۷,۷۷۴ ۱۳۵,۳۰۱,۵۸۸,۹۶۰,۸۴۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۳۵,۳۶۱ ۳۵,۳۵۷ ۵۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۲۳,۵۴۷,۷۷۴ ۱۳۵,۱۹۰,۸۵۹,۷۸۳,۸۵۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۳۵,۳۵۳ ۳۵,۳۵۰ ۵۶۳ ۱۵۳,۴۷۴,۳۶۶ ۰ ۱۲۶,۱۶۲,۵۳۷ ۰ ۳,۸۲۳,۵۴۷,۷۷۴ ۱۳۵,۱۶۰,۹۹۱,۴۹۷,۱۴۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۳۵,۳۴۵ ۳۵,۳۴۲ ۵۶۷ ۹۵,۰۸۶,۹۴۴ ۰ ۱۳۸,۱۸۰,۵۲۲ ۰ ۳,۷۹۶,۲۳۵,۹۴۵ ۱۳۴,۱۶۵,۴۳۸,۲۹۴,۶۶۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۳۵,۳۳۷ ۳۵,۳۳۳ ۵۴۳ ۱۳۸,۷۱۰,۴۴۳ ۰ ۹۸,۸۶۸,۳۰۸ ۰ ۳,۸۳۹,۳۲۹,۵۲۳ ۱۳۵,۶۵۵,۸۰۵,۵۴۲,۲۶۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۳۵,۳۰۳ ۳۵,۲۹۹ ۵۸۵ ۱۶۱,۴۹۲,۲۸۶ ۰ ۱۳۶,۵۰۵,۶۹۳ ۰ ۳,۷۹۹,۴۸۷,۳۸۸ ۱۳۴,۱۱۸,۸۵۳,۷۰۴,۰۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۳۵,۲۸۱ ۳۵,۲۷۷ ۵۷۶ ۱۵۸,۶۷۷,۵۰۰ ۰ ۱۸۲,۱۰۰,۱۳۰ ۰ ۳,۷۷۴,۵۰۰,۷۹۵ ۱۳۳,۱۵۴,۵۰۸,۶۳۶,۹۳۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۳۵,۲۷۶ ۳۵,۲۷۲ ۵۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۷,۹۲۳,۴۲۵ ۱۳۳,۹۶۲,۱۱۵,۸۸۵,۰۱۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۳۵,۲۵۷ ۳۵,۲۵۳ ۵۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۷,۹۲۳,۴۲۵ ۱۳۳,۸۸۸,۸۱۸,۳۱۶,۰۰۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۳۵,۲۴۹ ۳۵,۲۴۵ ۵۱۸ ۱۷۶,۴۲۸,۹۶۶ ۰ ۱۱۶,۹۸۳,۳۱۶ ۰ ۳,۷۹۷,۹۲۳,۴۲۵ ۱۳۳,۸۵۸,۷۷۱,۴۰۷,۳۸۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۳۵,۲۴۱ ۳۵,۲۳۷ ۵۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۳۸,۴۷۷,۷۷۵ ۱۳۱,۷۳۳,۳۶۲,۵۴۹,۹۲۸