صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۳۸,۳۳۱,۲۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۱,۶۶۸,۷۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۵,۷۳۲,۷۲۸,۵۲۳,۳۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۱۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۰۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۴,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۶۳,۱۱۱ ۶۳,۰۹۲ ۶۴,۳۲۵ ۱,۲۳۳ ۱۲۱,۰۴۳,۹۵۶ ۱۳۶,۱۱۴,۱۵۲,۲۴۴ ۱۲۹,۹۴۷,۰۴۱ ۱۳۰,۴۷۵,۸۲۰,۹۸۰ ۵,۶۳۸,۳۳۱,۲۶۴ ۳۵۵,۷۳۲,۷۲۸,۵۲۳,۳۰۹
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۶۳,۰۷۱ ۶۳,۰۵۲ ۶۴,۳۰۱ ۱,۲۴۹ ۱۳۴,۴۲۳,۶۹۷ ۱۳۵,۹۹۳,۱۰۸,۲۸۸ ۱۲۷,۱۳۷,۹۱۳ ۱۳۰,۳۴۵,۸۷۳,۹۳۹ ۵,۶۴۷,۲۳۴,۳۴۹ ۳۵۶,۰۶۸,۹۱۶,۱۲۹,۸۵۶
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۶۳,۰۳۰ ۶۳,۰۱۲ ۶۴,۲۶۹ ۱,۲۵۷ ۱۲۷,۶۶۶,۰۱۸ ۱۳۵,۸۵۸,۶۸۴,۵۹۱ ۱۵۳,۷۹۶,۶۲۷ ۱۳۰,۲۱۸,۷۳۶,۰۲۶ ۵,۶۳۹,۹۴۸,۵۶۵ ۳۵۵,۳۸۴,۴۳۱,۳۴۵,۸۶۷
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۶۲,۹۹۰ ۶۲,۹۷۲ ۶۴,۲۲۷ ۱,۲۵۵ ۰ ۱۳۵,۷۳۱,۰۱۸,۵۷۳ ۰ ۱۳۰,۰۶۴,۹۳۹,۳۹۹ ۵,۶۶۶,۰۷۹,۱۷۴ ۳۵۶,۸۰۴,۹۸۶,۶۹۱,۸۳۸
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۶۲,۹۳۷ ۶۲,۹۲۰ ۶۴,۱۵۸ ۱,۲۳۸ ۶۹,۶۱۲,۶۱۱ ۱۳۵,۷۳۱,۰۱۸,۵۷۳ ۸۶,۷۶۷,۶۷۳ ۱۳۰,۰۶۴,۹۳۹,۳۹۹ ۵,۶۶۶,۰۷۹,۱۷۴ ۳۵۶,۵۰۷,۱۱۰,۰۲۸,۱۳۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۶۲,۹۱۰ ۶۲,۸۹۲ ۶۴,۱۲۶ ۱,۲۳۴ ۹۴,۷۲۳,۱۶۴ ۱۳۵,۶۶۱,۴۰۵,۹۶۲ ۱۳,۴۷۰,۴۱۲ ۱۲۹,۹۷۸,۱۷۱,۷۲۶ ۵,۶۸۳,۲۳۴,۲۳۶ ۳۵۷,۴۳۲,۳۴۶,۴۰۹,۴۷۷
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۶۲,۸۷۱ ۶۲,۸۵۳ ۶۴,۱۱۵ ۱,۲۶۲ ۱۱۱,۴۲۵,۳۲۷ ۱۳۵,۵۶۶,۶۸۲,۷۹۸ ۱۰۶,۹۷۳,۴۳۸ ۱۲۹,۹۶۴,۷۰۱,۳۱۴ ۵,۶۰۱,۹۸۱,۴۸۴ ۳۵۲,۱۰۰,۸۰۶,۹۲۳,۳۱۲
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۶۲,۸۳۰ ۶۲,۸۱۳ ۶۴,۰۳۱ ۱,۲۱۸ ۱۱۱,۱۵۸,۱۷۶ ۱۳۵,۴۵۵,۲۵۷,۴۷۱ ۹۶,۷۹۸,۹۷۱ ۱۲۹,۸۵۷,۷۲۷,۸۷۶ ۵,۵۹۷,۵۲۹,۵۹۵ ۳۵۱,۵۹۶,۶۴۳,۶۴۵,۱۰۱
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۶۲,۷۹۱ ۶۲,۷۷۳ ۶۴,۰۰۴ ۱,۲۳۱ ۱۱۷,۱۱۰,۶۹۷ ۱۳۵,۳۴۴,۰۹۹,۲۹۵ ۱۰۰,۰۵۱,۴۹۸ ۱۲۹,۷۶۰,۹۲۸,۹۰۵ ۵,۵۸۳,۱۷۰,۳۹۰ ۳۵۰,۴۷۲,۷۲۰,۸۳۰,۵۰۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۶۲,۷۵۱ ۶۲,۷۳۳ ۶۳,۸۸۳ ۱,۱۵۰ ۱۴۳,۶۶۴,۶۱۸ ۱۳۵,۲۲۶,۹۸۸,۵۹۸ ۱۶۹,۶۳۳,۸۷۸ ۱۲۹,۶۶۰,۸۷۷,۴۰۷ ۵,۵۶۶,۱۱۱,۱۹۱ ۳۴۹,۱۸۰,۶۹۷,۰۹۸,۴۴۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۶۲,۷۱۱ ۶۲,۶۹۴ ۶۳,۷۳۴ ۱,۰۴۰ ۰ ۱۳۵,۰۸۳,۳۲۳,۹۸۰ ۰ ۱۲۹,۴۹۱,۲۴۳,۵۲۹ ۵,۵۹۲,۰۸۰,۴۵۱ ۳۵۰,۵۸۷,۷۷۵,۹۸۱,۰۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۶۲,۶۵۸ ۶۲,۶۴۰ ۶۳,۷۰۳ ۱,۰۶۳ ۱۰۶,۵۴۴,۹۸۳ ۱۳۵,۰۸۳,۳۲۳,۹۸۰ ۸۶,۸۱۴,۰۳۸ ۱۲۹,۴۹۱,۲۴۳,۵۲۹ ۵,۵۹۲,۰۸۰,۴۵۱ ۳۵۰,۲۸۷,۹۹۶,۲۶۲,۸۸۴
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۶۲,۶۳۲ ۶۲,۶۱۴ ۶۳,۶۸۱ ۱,۰۶۷ ۱۰۰,۹۱۶,۴۶۴ ۱۳۴,۹۷۶,۷۷۸,۹۹۷ ۱۴,۷۹۸,۲۸۱ ۱۲۹,۴۰۴,۴۲۹,۴۹۱ ۵,۵۷۲,۳۴۹,۵۰۶ ۳۴۸,۹۰۸,۶۴۴,۷۷۵,۳۹۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۶۲,۵۹۱ ۶۲,۵۷۵ ۶۳,۶۷۲ ۱,۰۹۷ ۱۱۱,۸۵۴,۰۵۲ ۱۳۴,۸۷۵,۸۶۲,۵۳۳ ۱۲۴,۰۴۳,۸۸۶ ۱۲۹,۳۸۹,۶۳۱,۲۱۰ ۵,۴۸۶,۲۳۱,۳۲۳ ۳۴۳,۲۹۸,۹۷۰,۶۶۲,۰۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۶۲,۵۵۲ ۶۲,۵۳۵ ۶۳,۶۳۴ ۱,۰۹۹ ۸۷,۳۸۰,۳۶۱ ۱۳۴,۷۶۴,۰۰۸,۴۸۱ ۱۰۷,۱۹۹,۳۵۱ ۱۲۹,۲۶۵,۵۸۷,۳۲۴ ۵,۴۹۸,۴۲۱,۱۵۷ ۳۴۳,۸۴۳,۹۷۳,۷۶۵,۲۶۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۶۲,۵۱۲ ۶۲,۴۹۵ ۶۳,۴۲۱ ۹۲۶ ۸۳,۱۴۵,۷۴۳ ۱۳۴,۶۷۶,۶۲۸,۱۲۰ ۱۱۶,۴۷۰,۹۷۳ ۱۲۹,۱۵۸,۳۸۷,۹۷۳ ۵,۵۱۸,۲۴۰,۱۴۷ ۳۴۴,۸۶۴,۹۱۶,۰۰۰,۶۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۶۲,۴۷۳ ۶۲,۴۵۶ ۶۳,۴۰۰ ۹۴۴ ۱۱۰,۲۹۹,۹۴۷ ۱۳۴,۵۹۳,۴۸۲,۳۷۷ ۱۳۷,۴۶۲,۱۷۸ ۱۲۹,۰۴۱,۹۱۷,۰۰۰ ۵,۵۵۱,۵۶۵,۳۷۷ ۳۴۶,۷۲۷,۹۸۱,۵۴۷,۸۵۶
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۶۲,۴۳۳ ۶۲,۴۱۶ ۶۳,۴۰۴ ۹۸۸ ۰ ۱۳۴,۴۸۳,۱۸۲,۴۳۰ ۰ ۱۲۸,۹۰۴,۴۵۴,۸۲۲ ۵,۵۷۸,۷۲۷,۶۰۸ ۳۴۸,۲۰۳,۸۷۳,۰۵۸,۹۷۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۶۲,۳۷۷ ۶۲,۳۶۰ ۶۳,۳۳۷ ۹۷۷ ۵۱,۳۵۸,۵۱۰ ۱۳۴,۴۸۳,۱۸۲,۴۳۰ ۷۹,۸۴۵,۴۴۱ ۱۲۸,۹۰۴,۴۵۴,۸۲۲ ۵,۵۷۸,۷۲۷,۶۰۸ ۳۴۷,۸۹۱,۳۰۳,۳۹۵,۴۷۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۶۲,۳۵۴ ۶۲,۳۳۷ ۶۳,۳۰۹ ۹۷۲ ۹۶,۰۴۵,۱۸۳ ۱۳۴,۴۳۱,۸۲۳,۹۲۰ ۱۲,۹۲۷,۲۴۸ ۱۲۸,۸۲۴,۶۰۹,۳۸۱ ۵,۶۰۷,۲۱۴,۵۳۹ ۳۴۹,۵۳۹,۰۰۲,۲۳۵,۸۳۶
  مشاهده همه