صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۵۴,۲۰۴,۱۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۴۵,۷۹۵,۸۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۷,۳۷۳,۵۳۹,۱۴۶,۹۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۹۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۷۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳۴,۹۹۸ ۳۴,۹۹۳ ۷۲۲ ۲۴۷,۰۶۳,۵۶۹ ۰ ۱۸۶,۱۲۶,۹۰۶ ۰ ۳,۳۵۴,۲۰۴,۱۷۱ ۱۱۷,۳۷۳,۵۳۹,۱۴۶,۹۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳۴,۹۹۳ ۳۴,۹۸۹ ۷۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۳,۲۶۷,۵۰۸ ۱۱۵,۲۲۷,۲۷۱,۰۸۰,۲۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳۴,۹۷۳ ۳۴,۹۶۸ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۳,۲۶۷,۵۰۸ ۱۱۵,۱۵۹,۷۴۵,۰۵۵,۴۱۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳۴,۹۶۳ ۳۴,۹۵۹ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۳,۲۶۷,۵۰۸ ۱۱۵,۱۲۸,۱۱۶,۱۵۳,۳۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳۴,۹۵۴ ۳۴,۹۴۹ ۵۴۰ ۲۷۸,۰۵۰,۴۰۷ ۰ ۱۴۵,۵۹۰,۷۰۵ ۰ ۳,۲۹۳,۲۶۷,۵۰۸ ۱۱۵,۰۹۶,۵۱۷,۳۶۹,۹۱۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳۴,۹۴۴ ۳۴,۹۳۹ ۵۶۳ ۲۱۸,۶۵۵,۰۴۰ ۰ ۲۱۱,۸۳۷,۲۸۴ ۰ ۳,۱۶۰,۸۰۷,۸۰۶ ۱۱۰,۴۳۵,۵۴۸,۹۲۵,۲۰۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۳۴,۹۰۷ ۳۴,۹۰۲ ۵۴۱ ۱۲۸,۴۱۰,۶۰۳ ۰ ۳۵۰,۱۸۴,۷۹۵ ۰ ۳,۱۵۳,۹۹۰,۰۵۰ ۱۱۰,۰۸۱,۵۲۵,۵۹۹,۳۳۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳۴,۸۸۱ ۳۴,۸۷۶ ۵۰۸ ۱۶۶,۳۲۵,۴۲۲ ۰ ۲۱۰,۰۵۳,۱۱۸ ۰ ۳,۳۷۵,۷۶۴,۲۴۲ ۱۱۷,۷۳۳,۰۷۲,۶۱۰,۸۰۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳۴,۸۶۳ ۳۴,۸۵۸ ۵۰۹ ۲۱۲,۳۰۷,۸۸۷ ۰ ۲۲۲,۵۴۶,۵۶۱ ۰ ۳,۴۱۹,۴۹۱,۹۳۸ ۱۱۹,۱۹۵,۹۶۷,۹۶۰,۷۳۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳۴,۸۴۳ ۳۴,۸۳۸ ۵۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۲۹,۷۳۰,۶۱۲ ۱۱۹,۴۸۵,۲۱۳,۱۷۰,۷۲۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۳۴,۸۱۵ ۳۴,۸۱۱ ۵۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۲۹,۷۳۰,۶۱۲ ۱۱۹,۳۹۰,۸۴۳,۲۱۳,۸۲۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۳۴,۸۰۶ ۳۴,۸۰۱ ۵۰۷ ۲۱۰,۴۰۴,۷۱۸ ۰ ۱۱۳,۷۱۷,۶۲۶ ۰ ۳,۴۲۹,۷۳۰,۶۱۲ ۱۱۹,۳۵۹,۵۴۳,۰۴۱,۲۸۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۳۴,۷۹۷ ۳۴,۷۹۲ ۵۲۲ ۳۶۶,۶۲۱,۴۹۵ ۰ ۱۱۹,۵۸۷,۵۶۶ ۰ ۳,۳۳۳,۰۴۳,۵۲۰ ۱۱۵,۹۶۳,۲۸۳,۶۵۰,۵۸۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۳۴,۷۸۶ ۳۴,۷۸۱ ۵۷۲ ۱۷۰,۲۱۹,۸۰۲ ۰ ۳۷۱,۰۷۹,۴۷۵ ۰ ۳,۰۸۶,۰۰۹,۵۹۱ ۱۰۷,۳۳۳,۵۵۰,۸۹۴,۲۶۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۳۴,۷۷۱ ۳۴,۷۶۷ ۵۳۷ ۱۹۸,۶۰۸,۴۶۴ ۰ ۱۷۴,۴۲۵,۴۹۴ ۰ ۳,۲۸۶,۸۶۹,۲۶۴ ۱۱۴,۲۷۳,۴۴۰,۳۱۶,۸۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۳۴,۷۴۹ ۳۴,۷۴۵ ۵۴۰ ۲۹۹,۱۶۷,۹۵۵ ۰ ۱۴۲,۸۱۸,۱۱۵ ۰ ۳,۲۶۲,۶۸۶,۲۹۴ ۱۱۳,۳۶۱,۱۴۱,۵۶۶,۶۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۳۴,۷۳۳ ۳۴,۷۲۸ ۵۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۱۰۶,۳۳۶,۴۵۴ ۱۰۷,۸۷۵,۹۷۳,۸۱۴,۷۹۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۳۴,۷۰۹ ۳۴,۷۰۴ ۵۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۱۰۶,۳۳۶,۴۵۴ ۱۰۷,۸۰۱,۱۲۴,۷۲۴,۶۶۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۳۴,۶۹۹ ۳۴,۶۹۴ ۵۸۵ ۱۲۱,۶۸۳,۷۶۶ ۰ ۱۸۵,۴۶۵,۵۴۱ ۰ ۳,۱۰۶,۳۳۶,۴۵۴ ۱۰۷,۷۷۰,۰۳۱,۱۴۹,۳۵۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۳۴,۶۸۸ ۳۴,۶۸۳ ۵۷۴ ۱۵۳,۸۹۹,۳۱۸ ۰ ۱۲۵,۴۹۴,۱۲۸ ۰ ۳,۱۷۰,۱۱۸,۲۲۹ ۱۰۹,۹۵۰,۵۰۲,۵۷۰,۸۰۹