صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۷۲,۸۶۶,۱۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۲۷,۱۳۳,۸۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۸,۱۸۶,۹۸۲,۰۹۰,۴۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۱۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۱۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۷۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳۹,۱۸۷ ۳۹,۱۶۷ ۳۹,۷۲۳ ۵۵۶ ۶۲,۹۷۹,۲۹۰ ۵۹,۸۹۸,۳۷۸,۲۲۳ ۹۰,۵۷۶,۰۵۰ ۵۶,۶۲۵,۵۱۲,۰۹۳ ۳,۲۷۲,۸۶۶,۱۳۰ ۱۲۸,۱۸۶,۹۸۲,۰۹۰,۴۸۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۳۹,۱۶۳ ۳۹,۱۴۴ ۳۹,۶۶۷ ۵۲۳ ۹۱,۶۷۴,۰۴۰ ۵۹,۸۳۵,۳۹۸,۹۳۳ ۱۱۰,۷۳۳,۵۶۵ ۵۶,۵۳۴,۹۳۶,۰۴۳ ۳,۳۰۰,۴۶۲,۸۹۰ ۱۲۹,۱۹۱,۸۶۹,۴۳۰,۶۳۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۳۹,۱۳۶ ۳۹,۱۱۶ ۳۹,۵۹۲ ۴۷۶ ۰ ۵۹,۷۴۳,۷۲۴,۸۹۳ ۰ ۵۶,۴۲۴,۲۰۲,۴۷۸ ۳,۳۱۹,۵۲۲,۴۱۵ ۱۲۹,۸۴۷,۳۴۵,۳۶۱,۲۷۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۳۹,۱۰۳ ۳۹,۰۸۵ ۳۹,۵۱۵ ۴۳۰ ۰ ۵۹,۷۴۳,۷۲۴,۸۹۳ ۰ ۵۶,۴۲۴,۲۰۲,۴۷۸ ۳,۳۱۹,۵۲۲,۴۱۵ ۱۲۹,۷۴۵,۱۷۲,۱۰۲,۸۹۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۳۹,۰۹۲ ۳۹,۰۷۵ ۳۹,۵۰۴ ۴۲۹ ۶۷,۶۴۵,۳۴۴ ۵۹,۷۴۳,۷۲۴,۸۹۳ ۷۳,۰۳۲,۲۲۱ ۵۶,۴۲۴,۲۰۲,۴۷۸ ۳,۳۱۹,۵۲۲,۴۱۵ ۱۲۹,۷۱۰,۲۳۴,۷۰۶,۳۳۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۳۹,۰۸۱ ۳۹,۰۶۴ ۳۹,۴۹۲ ۴۲۸ ۵۸,۱۸۷,۰۹۲ ۵۹,۶۷۶,۰۷۹,۵۴۹ ۹۰,۲۵۳,۷۳۶ ۵۶,۳۵۱,۱۷۰,۲۵۷ ۳,۳۲۴,۹۰۹,۲۹۲ ۱۲۹,۸۸۴,۴۷۳,۷۰۳,۶۸۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۳۹,۰۶۱ ۳۹,۰۴۴ ۳۹,۵۳۵ ۴۹۱ ۵۹,۴۳۵,۷۰۲ ۵۹,۶۱۷,۸۹۲,۴۵۷ ۶۵,۴۲۵,۱۷۰ ۵۶,۲۶۰,۹۱۶,۵۲۱ ۳,۳۵۶,۹۷۵,۹۳۶ ۱۳۱,۰۶۹,۴۰۳,۷۸۶,۷۱۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۳۹,۰۴۰ ۳۹,۰۲۴ ۳۹,۵۳۵ ۵۱۱ ۸۷,۷۶۷,۹۵۹ ۵۹,۵۵۸,۴۵۶,۷۵۵ ۶۳,۱۸۱,۶۷۱ ۵۶,۱۹۵,۴۹۱,۳۵۱ ۳,۳۶۲,۹۶۵,۴۰۴ ۱۳۱,۲۳۵,۹۵۸,۵۷۲,۵۹۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۳۹,۰۲۲ ۳۹,۰۰۵ ۳۹,۴۹۴ ۴۸۹ ۱۳۰,۲۷۲,۸۱۲ ۵۹,۴۷۰,۶۸۸,۷۹۶ ۹۰,۱۱۱,۶۶۹ ۵۶,۱۳۲,۳۰۹,۶۸۰ ۳,۳۳۸,۳۷۹,۱۱۶ ۱۳۰,۲۱۴,۶۴۰,۲۷۷,۳۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۳۹,۰۰۵ ۳۸,۹۸۸ ۳۹,۴۹۲ ۵۰۴ ۰ ۵۹,۳۴۰,۴۱۵,۹۸۴ ۰ ۵۶,۰۴۲,۱۹۸,۰۱۱ ۳,۲۹۸,۲۱۷,۹۷۳ ۱۲۸,۵۹۱,۶۸۷,۵۷۶,۹۵۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۳۸,۹۸۷ ۳۸,۹۷۰ ۳۹,۴۶۷ ۴۹۷ ۰ ۵۹,۳۴۰,۴۱۵,۹۸۴ ۰ ۵۶,۰۴۲,۱۹۸,۰۱۱ ۳,۲۹۸,۲۱۷,۹۷۳ ۱۲۸,۵۳۳,۰۴۵,۶۸۱,۳۵۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۳۸,۹۷۶ ۳۸,۹۶۰ ۳۹,۴۵۶ ۴۹۶ ۷۷,۲۹۱,۰۲۵ ۵۹,۳۴۰,۴۱۵,۹۸۴ ۹۲,۹۶۳,۷۰۴ ۵۶,۰۴۲,۱۹۸,۰۱۱ ۳,۲۹۸,۲۱۷,۹۷۳ ۱۲۸,۴۹۷,۷۴۹,۶۴۸,۸۹۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۳۸,۹۶۵ ۳۸,۹۴۹ ۳۹,۴۴۲ ۴۹۳ ۷۲,۲۹۳,۲۹۰ ۵۹,۲۶۳,۱۲۴,۹۵۹ ۱۴۱,۵۶۴,۳۰۳ ۵۵,۹۴۹,۲۳۴,۳۰۷ ۳,۳۱۳,۸۹۰,۶۵۲ ۱۲۹,۰۷۱,۶۸۴,۶۲۹,۲۴۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۳۸,۹۴۲ ۳۸,۹۲۷ ۳۹,۳۸۷ ۴۶۰ ۱۰۳,۵۴۰,۱۵۶ ۵۹,۱۹۰,۸۳۱,۶۶۹ ۱۲۱,۴۰۹,۵۷۷ ۵۵,۸۰۷,۶۷۰,۰۰۴ ۳,۳۸۳,۱۶۱,۶۶۵ ۱۳۱,۶۹۶,۱۵۷,۶۵۲,۰۵۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۳۸,۹۲۴ ۳۸,۹۰۹ ۳۹,۳۶۴ ۴۵۵ ۰ ۵۹,۰۸۷,۲۹۱,۵۱۳ ۰ ۵۵,۶۸۶,۲۶۰,۴۲۷ ۳,۴۰۱,۰۳۱,۰۸۶ ۱۳۲,۳۳۱,۹۹۳,۶۸۸,۹۸۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۳۸,۸۷۵ ۳۸,۸۶۱ ۳۹,۳۷۲ ۵۱۱ ۰ ۵۹,۰۸۷,۲۹۱,۵۱۳ ۰ ۵۵,۶۸۶,۲۶۰,۴۲۷ ۳,۴۰۱,۰۳۱,۰۸۶ ۱۳۲,۱۶۶,۲۸۸,۹۳۹,۲۵۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۳۸,۸۶۵ ۳۸,۸۵۰ ۳۹,۳۶۱ ۵۱۱ ۰ ۵۹,۰۸۷,۲۹۱,۵۱۳ ۰ ۵۵,۶۸۶,۲۶۰,۴۲۷ ۳,۴۰۱,۰۳۱,۰۸۶ ۱۳۲,۱۳۱,۰۵۲,۷۲۰,۶۴۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۳۸,۸۵۵ ۳۸,۸۴۰ ۳۹,۳۵۰ ۵۱۰ ۰ ۵۹,۰۸۷,۲۹۱,۵۱۳ ۰ ۵۵,۶۸۶,۲۶۰,۴۲۷ ۳,۴۰۱,۰۳۱,۰۸۶ ۱۳۲,۰۹۷,۰۶۰,۸۰۵,۴۸۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۳۸,۸۴۵ ۳۸,۸۳۰ ۳۹,۳۳۹ ۵۰۹ ۹۸,۰۴۰,۱۱۶ ۵۹,۰۸۷,۲۹۱,۵۱۳ ۶۴,۷۲۶,۰۱۷ ۵۵,۶۸۶,۲۶۰,۴۲۷ ۳,۴۰۱,۰۳۱,۰۸۶ ۱۳۲,۰۶۱,۹۰۷,۸۲۹,۲۹۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۳۸,۸۳۴ ۳۸,۸۱۹ ۳۹,۳۳۳ ۵۱۴ ۱۳۳,۹۱۴,۰۸۴ ۵۸,۹۸۹,۲۵۱,۳۹۷ ۶۱,۷۳۷,۳۳۳ ۵۵,۶۲۱,۵۳۴,۴۱۰ ۳,۳۶۷,۷۱۶,۹۸۷ ۱۳۰,۷۳۰,۹۳۵,۱۴۷,۲۲۲
  مشاهده همه