صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۳۰,۱۰۵,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۶۹,۸۹۴,۹۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴,۵۸۴,۷۹۱,۶۲۲,۵۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۴۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۰۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳۳,۴۴۱ ۳۳,۴۳۱ ۵۹۰ ۴۲۲,۹۳۹,۳۷۴ ۰ ۵۲۱,۳۵۹,۰۴۰ ۰ ۲,۵۳۰,۱۰۵,۰۱۸ ۸۴,۵۸۴,۷۹۱,۶۲۲,۵۴۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۳۳,۴۰۶ ۳۳,۳۹۷ ۵۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۲۸,۵۲۴,۶۸۴ ۸۷,۷۸۵,۵۲۰,۵۵۶,۶۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۳۳,۳۸۲ ۳۳,۳۷۳ ۶۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۲۸,۵۲۴,۶۸۴ ۸۷,۷۲۰,۹۸۱,۱۰۴,۵۱۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۳۳,۳۷۷ ۳۳,۳۶۸ ۶۰۳ ۲۷۷,۲۵۰,۰۳۶ ۰ ۳۲۷,۰۴۳,۰۱۴ ۰ ۲,۶۲۸,۵۲۴,۶۸۴ ۸۷,۷۰۹,۴۳۸,۷۷۲,۸۸۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۳۳,۳۷۲ ۳۳,۳۶۳ ۵۹۲ ۳۷۵,۰۸۳,۳۱۳ ۰ ۲۹۶,۴۷۶,۹۷۳ ۰ ۲,۶۷۸,۳۱۷,۶۶۲ ۸۹,۳۵۶,۶۶۲,۳۵۱,۴۴۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳۳,۳۶۰ ۳۳,۳۵۱ ۶۲۳ ۴۲۴,۹۷۹,۸۱۲ ۰ ۳۰۵,۲۵۲,۵۳۹ ۰ ۲,۵۹۹,۷۱۱,۳۲۲ ۸۶,۷۰۲,۲۷۴,۴۶۹,۰۵۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳۳,۳۴۶ ۳۳,۳۳۶ ۶۵۰ ۳۱۶,۱۹۸,۵۷۹ ۰ ۴۴۳,۸۷۶,۶۹۰ ۰ ۲,۴۷۹,۹۸۴,۰۴۹ ۸۲,۶۷۳,۶۰۷,۶۱۴,۰۳۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳۳,۳۳۰ ۳۳,۳۲۱ ۶۳۴ ۴۴۰,۸۳۰,۵۶۱ ۰ ۴۱۵,۴۰۵,۳۸۱ ۰ ۲,۶۰۷,۶۶۲,۱۶۰ ۸۶,۸۹۰,۷۳۲,۶۰۵,۹۳۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۳,۳۲۲ ۳۳,۳۱۴ ۷۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۵۸۲,۲۳۶,۹۸۰ ۸۶,۰۲۵,۱۰۰,۹۸۱,۲۱۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳۳,۳۲۰ ۳۳,۳۱۳ ۷۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۵۸۲,۲۳۶,۹۸۰ ۸۶,۰۲۱,۴۶۷,۷۵۵,۹۹۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳۳,۳۱۷ ۳۳,۳۰۹ ۷۰۹ ۴۵۰,۰۰۷,۷۱۸ ۰ ۲۴۰,۱۷۳,۰۲۱ ۰ ۲,۵۸۲,۲۳۶,۹۸۰ ۸۶,۰۱۱,۵۷۵,۴۵۶,۷۳۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳۳,۳۱۲ ۳۳,۳۰۴ ۷۷۲ ۴۴۷,۰۹۰,۹۲۳ ۰ ۵۰۰,۰۴۳,۳۰۷ ۰ ۲,۳۷۲,۴۰۲,۲۸۳ ۷۹,۰۰۹,۷۳۶,۰۲۰,۷۱۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۳,۳۰۰ ۳۳,۲۹۲ ۷۷۴ ۳۱۸,۴۹۰,۳۱۸ ۰ ۴۰۵,۲۳۱,۱۳۷ ۰ ۲,۴۲۵,۳۵۴,۶۶۷ ۸۰,۷۴۴,۶۲۰,۲۹۸,۷۸۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۳۳,۲۹۱ ۳۳,۲۸۳ ۷۳۵ ۳۵۸,۳۵۹,۳۵۷ ۰ ۲۲۴,۸۹۱,۹۹۵ ۰ ۲,۵۱۲,۰۹۵,۴۸۶ ۸۳,۶۱۱,۲۰۲,۴۰۱,۳۰۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۳۳,۲۸۹ ۳۳,۲۸۱ ۸۰۳ ۴۷۰,۲۳۴,۸۸۲ ۰ ۲۳۲,۴۵۰,۶۹۴ ۰ ۲,۳۷۸,۶۲۸,۱۲۴ ۷۹,۱۶۲,۵۸۱,۶۰۰,۴۱۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳۳,۲۷۶ ۳۳,۲۶۷ ۹۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۱۴۰,۸۴۳,۹۳۶ ۷۱,۲۱۹,۵۷۴,۸۱۹,۸۳۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۳۳,۲۶۸ ۳۳,۲۶۰ ۸۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۱۴۰,۸۴۳,۹۳۶ ۷۱,۲۰۴,۲۴۳,۴۹۱,۴۳۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۳۳,۲۶۴ ۳۳,۲۵۵ ۸۹۸ ۳۰۲,۶۷۰,۰۱۵ ۰ ۳۳۶,۵۴۶,۱۱۶ ۰ ۲,۱۴۰,۸۴۳,۹۳۶ ۷۱,۱۹۴,۳۶۷,۵۰۲,۲۲۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۳۳,۲۵۸ ۳۳,۲۵۰ ۸۸۴ ۳۴۹,۵۴۱,۲۸۶ ۰ ۱۷۵,۵۰۸,۶۵۶ ۰ ۲,۱۷۴,۷۲۰,۰۳۷ ۷۲,۳۰۸,۴۹۱,۳۸۵,۹۱۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳۳,۲۵۵ ۳۳,۲۴۶ ۹۷۵ ۲۱۲,۷۱۶,۵۷۶ ۰ ۲۱۸,۳۹۸,۸۳۱ ۰ ۲,۰۰۰,۶۸۷,۴۰۷ ۶۶,۵۱۴,۹۹۵,۴۸۶,۲۹۲