صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۲۹,۱۳۴,۷۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۷۰,۸۶۵,۲۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۱,۲۵۰,۳۴۷,۴۳۴,۸۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۱۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۸۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۳۷,۱۹۸ ۳۷,۱۹۱ ۷۰۵ ۹۱,۰۹۹,۸۰۱ ۰ ۸۵,۲۵۳,۹۲۶ ۰ ۳,۵۲۹,۱۳۴,۷۴۶ ۱۳۱,۲۵۰,۳۴۷,۴۳۴,۸۵۶
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۳۷,۱۹۰ ۳۷,۱۸۳ ۶۸۸ ۱۲۳,۶۱۲,۵۵۴ ۰ ۸۶,۱۹۴,۷۴۲ ۰ ۳,۵۲۳,۲۸۸,۸۷۱ ۱۳۱,۰۰۵,۵۸۳,۸۴۶,۳۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۳۷,۱۷۳ ۳۷,۱۶۶ ۶۶۴ ۱۴۱,۵۱۸,۳۹۴ ۰ ۲۵۹,۸۸۹,۰۴۳ ۰ ۳,۴۸۵,۸۷۱,۰۵۹ ۱۲۹,۵۵۴,۵۰۴,۱۷۷,۴۷۸
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۳۷,۱۶۶ ۳۷,۱۵۹ ۶۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۰۴,۲۴۱,۷۰۸ ۱۳۳,۹۲۸,۹۶۴,۳۲۵,۶۲۱
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۳۷,۱۴۶ ۳۷,۱۴۰ ۶۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۰۴,۲۴۱,۷۰۸ ۱۳۳,۸۶۱,۰۹۰,۰۶۵,۳۶۴
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۳۷,۱۳۵ ۳۷,۱۲۹ ۶۳۲ ۱۰۰,۲۹۴,۳۰۷ ۰ ۱۹۰,۵۷۲,۰۰۸ ۰ ۳,۶۰۴,۲۴۱,۷۰۸ ۱۳۳,۸۲۲,۴۳۵,۶۶۰,۲۱۸
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۳۷,۱۲۴ ۳۷,۱۱۸ ۶۱۶ ۸۰,۷۳۷,۷۳۵ ۰ ۹۷,۴۷۱,۹۸۳ ۰ ۳,۶۹۴,۵۱۹,۴۰۹ ۱۳۷,۱۳۴,۱۴۴,۷۹۴,۵۲۷
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۳۷,۱۱۱ ۳۷,۱۰۵ ۵۵۳ ۱۴۵,۰۶۱,۳۵۴ ۰ ۱۱۳,۲۶۵,۵۴۰ ۰ ۳,۷۱۱,۲۵۳,۶۵۷ ۱۳۷,۷۰۷,۴۴۷,۴۴۸,۲۲۸
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۳۷,۰۹۲ ۳۷,۰۸۶ ۵۰۴ ۱۷۹,۰۶۸,۲۹۲ ۰ ۱۳۶,۵۲۷,۹۶۹ ۰ ۳,۶۷۹,۴۵۷,۸۴۳ ۱۳۶,۴۵۵,۲۲۹,۱۸۷,۷۱۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۳۷,۰۷۱ ۳۷,۰۶۵ ۴۴۹ ۱۵۷,۹۵۳,۶۲۵ ۰ ۱۶۸,۰۰۴,۷۰۵ ۰ ۳,۶۳۶,۹۱۷,۵۲۰ ۱۳۴,۸۰۱,۵۲۲,۱۶۲,۷۸۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۳۷,۰۶۱ ۳۷,۰۵۵ ۴۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۴۶,۹۶۸,۶۰۰ ۱۳۵,۱۳۹,۲۴۱,۵۰۱,۸۷۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۳۷,۰۳۸ ۳۷,۰۳۲ ۴۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۴۶,۹۶۸,۶۰۰ ۱۳۵,۰۵۴,۲۰۲,۴۳۵,۲۲۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۳۷,۰۲۸ ۳۷,۰۲۱ ۴۱۰ ۱۵۲,۶۴۵,۸۷۱ ۰ ۱۰۲,۲۵۵,۵۳۰ ۰ ۳,۶۴۶,۹۶۸,۶۰۰ ۱۳۵,۰۱۵,۶۳۰,۲۱۴,۶۴۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۳۷,۰۱۷ ۳۷,۰۱۱ ۴۱۵ ۲۱۹,۹۶۴,۷۳۹ ۰ ۱۲۷,۱۳۴,۹۷۸ ۰ ۳,۵۹۶,۵۷۸,۲۵۹ ۱۳۳,۱۱۱,۱۷۹,۵۸۰,۹۵۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۳۶,۹۸۵ ۳۶,۹۷۹ ۴۲۷ ۱۷۷,۷۴۳,۱۳۹ ۰ ۲۰۰,۲۵۴,۲۶۸ ۰ ۳,۵۰۳,۷۴۸,۴۹۸ ۱۲۹,۵۶۴,۵۹۳,۸۸۶,۲۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۳۶,۹۶۲ ۳۶,۹۵۵ ۵۸۴ ۱۰۸,۳۱۵,۷۱۲ ۰ ۲۴۲,۱۹۳,۵۵۷ ۰ ۳,۵۲۶,۲۵۹,۶۲۷ ۱۳۰,۳۱۳,۳۳۸,۲۶۴,۰۹۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۳۶,۹۲۵ ۳۶,۹۱۹ ۶۲۱ ۱۳۵,۳۷۱,۲۶۷ ۰ ۲۲۴,۰۰۲,۸۴۸ ۰ ۳,۶۶۰,۱۳۷,۴۷۲ ۱۳۵,۱۲۷,۴۲۶,۸۴۱,۳۴۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۳۶,۹۲۳ ۳۶,۹۱۷ ۶۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۴۸,۷۶۹,۰۵۳ ۱۳۸,۳۹۳,۱۲۱,۹۴۳,۳۳۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۳۶,۹۲۱ ۳۶,۹۱۵ ۶۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۴۸,۷۶۹,۰۵۳ ۱۳۸,۳۸۵,۳۳۱,۹۲۵,۰۹۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۳۶,۹۱۰ ۳۶,۹۰۴ ۶۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۴۸,۷۶۹,۰۵۳ ۱۳۸,۳۴۳,۳۵۵,۳۰۹,۱۸۸
  مشاهده همه