صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۶۴۷,۷۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۵۲,۲۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۵۳۴,۶۳۹,۲۷۲,۹۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۴۰,۲۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۳۸,۵۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۸۸,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲,۹۴۰,۲۶۵ ۲,۹۳۸,۵۲۱ ۴۹,۸۰۳ ۲۵۷,۰۳۳ ۷۴,۵۳۹,۷۲۹ ۲۷۵,۰۳۱ ۶۷,۸۹۱,۹۵۰ ۶,۶۴۷,۷۷۹ ۱۹,۵۳۴,۶۳۹,۲۷۲,۹۲۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۲,۹۳۸,۷۵۴ ۲,۹۳۷,۰۱۵ ۵۱,۱۱۵ ۰ ۷۴,۲۸۲,۶۹۶ ۰ ۶۷,۶۱۶,۹۱۹ ۶,۶۶۵,۷۷۷ ۱۹,۵۷۷,۴۸۹,۱۸۱,۶۹۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۲,۹۳۵,۷۴۷ ۲,۹۳۴,۰۲۴ ۳۶,۴۴۲ ۰ ۷۴,۲۸۲,۶۹۶ ۰ ۶۷,۶۱۶,۹۱۹ ۶,۶۶۵,۷۷۷ ۱۹,۵۵۷,۵۵۰,۶۷۴,۷۷۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۲,۹۳۵,۰۹۴ ۲,۹۳۳,۳۷۱ ۳۶,۴۴۲ ۲۶۴,۲۵۲ ۷۴,۲۸۲,۶۹۶ ۲۳۳,۳۵۵ ۶۷,۶۱۶,۹۱۹ ۶,۶۶۵,۷۷۷ ۱۹,۵۵۳,۲۰۰,۲۲۱,۸۲۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۲,۹۳۴,۳۸۱ ۲,۹۳۲,۶۵۱ ۳۶,۶۱۱ ۲۹۸,۹۳۰ ۷۴,۰۱۸,۴۴۴ ۲۱۱,۲۱۹ ۶۷,۳۸۳,۵۶۴ ۶,۶۳۴,۸۸۰ ۱۹,۴۵۷,۷۸۶,۷۴۷,۱۶۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲,۹۳۳,۳۴۵ ۲,۹۳۱,۶۰۱ ۳۷,۱۴۲ ۲۵۳,۶۲۲ ۷۳,۷۱۹,۵۱۴ ۲۳۱,۹۲۷ ۶۷,۱۷۲,۳۴۵ ۶,۵۴۷,۱۶۹ ۱۹,۱۹۳,۶۸۴,۳۰۰,۰۳۳
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲,۹۳۱,۳۱۱ ۲,۹۲۹,۵۶۷ ۳۷,۶۳۲ ۲۷۸,۰۲۶ ۷۳,۴۶۵,۸۹۲ ۲۷۳,۲۸۱ ۶۶,۹۴۰,۴۱۸ ۶,۵۲۵,۴۷۴ ۱۹,۱۱۶,۸۱۱,۴۰۳,۳۳۴
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲,۹۲۹,۷۱۱ ۲,۹۲۷,۹۶۹ ۳۸,۱۲۸ ۳۰۷,۳۷۲ ۷۳,۱۸۷,۸۶۶ ۲۴۴,۷۱۰ ۶۶,۶۶۷,۱۳۷ ۶,۵۲۰,۷۲۹ ۱۹,۰۹۲,۴۸۹,۴۹۵,۸۳۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲,۹۲۸,۱۹۳ ۲,۹۲۶,۴۳۴ ۳۹,۳۰۶ ۰ ۷۲,۸۸۰,۴۹۴ ۰ ۶۶,۴۲۲,۴۲۷ ۶,۴۵۸,۰۶۷ ۱۸,۸۹۹,۱۰۵,۶۷۳,۰۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲,۹۲۲,۶۵۳ ۲,۹۲۱,۰۳۶ ۴۳,۸۵۴ ۰ ۷۲,۸۸۰,۴۹۴ ۰ ۶۶,۴۲۲,۴۲۷ ۶,۴۵۸,۰۶۷ ۱۸,۸۶۴,۲۴۸,۲۱۸,۲۲۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲,۹۲۲,۱۵۲ ۲,۹۲۰,۵۳۵ ۴۳,۸۵۳ ۰ ۷۲,۸۸۰,۴۹۴ ۰ ۶۶,۴۲۲,۴۲۷ ۶,۴۵۸,۰۶۷ ۱۸,۸۶۱,۰۱۰,۵۹۷,۷۳۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲,۹۲۱,۶۵۰ ۲,۹۲۰,۰۳۳ ۴۳,۸۵۳ ۲۱۴,۷۲۷ ۷۲,۸۸۰,۴۹۴ ۲۴۹,۴۹۲ ۶۶,۴۲۲,۴۲۷ ۶,۴۵۸,۰۶۷ ۱۸,۸۵۷,۷۶۸,۸۸۵,۷۰۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۹۲۱,۰۸۶ ۲,۹۱۹,۴۷۸ ۴۳,۶۱۹ ۳۲۳,۱۸۰ ۷۲,۶۶۵,۷۶۷ ۲۸۸,۴۷۹ ۶۶,۱۷۲,۹۳۵ ۶,۴۹۲,۸۳۲ ۱۸,۹۵۵,۶۸۲,۲۷۳,۹۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲,۹۱۸,۷۷۹ ۲,۹۱۷,۱۷۶ ۴۲,۶۲۰ ۲۶۰,۹۰۴ ۷۲,۳۴۲,۵۸۷ ۳۸۲,۱۶۰ ۶۵,۸۸۴,۴۵۶ ۶,۴۵۸,۱۳۱ ۱۸,۸۳۹,۵۰۶,۲۶۷,۴۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲,۹۱۷,۲۳۲ ۲,۹۱۵,۶۷۸ ۴۴,۳۶۸ ۲۹۶,۸۷۸ ۷۲,۰۸۱,۶۸۳ ۳۵۸,۵۴۸ ۶۵,۵۰۲,۲۹۶ ۶,۵۷۹,۳۸۷ ۱۹,۱۸۳,۳۷۱,۵۴۲,۱۸۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲,۹۱۵,۶۹۳ ۲,۹۱۴,۱۷۷ ۴۴,۰۵۱ ۰ ۷۱,۷۸۴,۸۰۵ ۰ ۶۵,۱۴۳,۷۴۸ ۶,۶۴۱,۰۵۷ ۱۹,۳۵۳,۲۱۳,۲۰۰,۳۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۲,۹۱۴,۳۵۶ ۲,۹۱۲,۸۴۵ ۴۴,۰۵۴ ۰ ۷۱,۷۸۴,۸۰۵ ۰ ۶۵,۱۴۳,۷۴۸ ۶,۶۴۱,۰۵۷ ۱۹,۳۴۴,۳۶۷,۳۹۰,۸۷۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۲,۹۱۳,۸۷۱ ۲,۹۱۲,۳۵۹ ۴۴,۰۵۴ ۳۵۱,۸۳۴ ۷۱,۷۸۴,۸۰۵ ۲۶۳,۰۴۰ ۶۵,۱۴۳,۷۴۸ ۶,۶۴۱,۰۵۷ ۱۹,۳۴۱,۱۴۴,۰۱۹,۹۳۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲,۹۱۳,۳۲۵ ۲,۹۱۱,۷۹۳ ۴۴,۶۵۱ ۰ ۷۱,۴۳۲,۹۷۱ ۰ ۶۴,۸۸۰,۷۰۸ ۶,۵۵۲,۲۶۳ ۱۹,۰۷۸,۸۳۵,۱۴۱,۹۳۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۲,۹۱۱,۷۰۱ ۲,۹۱۰,۱۷۹ ۲۷,۰۹۰ ۳۹۶,۹۵۸ ۷۱,۴۳۲,۹۷۱ ۲۰۰,۷۱۳ ۶۴,۸۸۰,۷۰۸ ۶,۵۵۲,۲۶۳ ۱۹,۰۶۸,۲۵۵,۵۹۵,۴۴۸