صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری حامی دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ قرارداد مشارکت در پذیره نویسی افاد ۵ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ قرارداد اوراق منفعت ۶- وزارت اقتصاد ۹۸.۰۹.۱۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ قرارداد مشارکت در پذیره نویسی افاد ۵۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ قرارداد مشارکت در پذیره نویسی افاد دانلود