صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۰.۰۴۸ (۰.۲۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۰.۳۴۹ (۱.۱۷۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۱.۵۰۹ (۷.۵۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۴.۵۷۱ (۱۲.۷۳)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۹.۳۶۳ (۹.۹۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۱۹.۷۷۹ (۱۰.۶۹۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۳۹۱.۵۹۲ %۱۷۲۸.۴۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۱۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۱۷)% (۹.۵۵)%