صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ %۰.۱۱ (۰.۸۵۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ %۰.۳۴۵ (۱.۷۷۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ %۱.۵۰۸ (۲.۸۲۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ %۴.۶۳۹ %۸.۳۱۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ %۹.۳۴۲ %۸.۵۷۱
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ %۲۰.۰۹۳ %۲۵.۳۳۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ %۳۶۷.۷۳ %۲۰۰۸.۰۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۱۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۱۷)% (۹.۵۵)%