صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۰.۰۶۱ (۲.۳۴۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۰.۴۱۳ (۱.۹۸۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۱.۷۶۱ (۴.۵۷۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۵.۱۴۸ %۲۴.۷۶۱
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۱۰.۱۵۷ %۵۹.۵۹۶
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۲۰.۷۴۷ %۴۵.۲۹۵
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۷۰.۷۶۵ %۱۴۰.۴۷۹
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۱۵۷.۳۶۲ %۲۲۶۵.۶۰۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۴۵۶.۹۰۶ %۳۰۲۹.۴۵۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۱۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۱۷)% (۱۰.۱۶)%