صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۰.۰۵۷ %۱.۳۰۷
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۰.۳۹۳ %۴.۶۱۹
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۱.۶۲۷ %۱۰.۶۰۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۴.۵۷۹ %۱۷.۳۵
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۸.۹۸۱ %۱۷.۲۷۵
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۱۸.۷۳۵ (۳۰.۹۸۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۲۹۸.۰۷۸ %۱۸۰۴.۴۷۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۶.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%