صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ %۰.۰۷۴ (۰.۷۳۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ %۰.۳۵۵ (۳.۴۶۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ %۱.۶۰۶ (۲.۸۶۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ %۴.۶۵۸ %۲۷.۵۵۱
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ %۹.۴۵۲ %۱۲.۰۸۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ %۲۰.۰۶۴ %۳۰.۱۵۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ %۴۲۱.۳۹ %۲۱۱۸.۵۹۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۱۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۱۷)% (۹.۵۵)%