صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۰.۰۸۳ %۱.۳۲۷
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۰.۴۴۳ %۳.۳۵۲
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۱.۹۱۸ %۵.۹۴۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۵.۷۷۷ (۱.۱۳۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۱۱.۷۸۱ (۸.۴۲۲)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۲۳.۵۱۱ %۴۷.۲۹۳
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۷۶.۲۸۴ %۴۱.۹۲۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۱۵۹.۶۲۵ %۱۱۵۵.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ %۵۲۵.۰۶۹ %۲۷۹۴.۶۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۱۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۱۷)% (۱۰.۱۶)%