صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ تصمیمات مجمع- امکان تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ثبت صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ امکان خرید سهام تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار تغییرات اساسنامه