صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تصمیمات مجمع - افزودن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تصمیمات مجمع-- تغییر اساسنامه جابه جایی وجه - مهلت گزارش حسابرس ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ تصمیمات مجمع -حامی-اساسنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-ذخیره سهام ۹۸.۱۲.۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ تصمیمات مجمع- امکان تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ثبت صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ امکان خرید سهام تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه