صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۳ ۳.۵۴ ۲۰۰.۸۵ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۱۸.۴۳ ۹۶۵.۸۷
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴۵ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸۳ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۴ ۱.۴۱ ۱۷.۱۵ ۱۶,۲۰۵.۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۱ (۰.۹۸) ۴.۹۱ (۹۷.۲۹)
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۲ ۰.۸۶ ۶.۲۳ ۲,۱۷۲.۴۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۰۴ ۲.۳۳ ۱۵.۰۴ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۱۳ ۰.۶۳ ۶۱.۶۴ ۹۰۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۹.۹۷ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۲۸.۷۴ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۶ (۱.۶۴) ۲۳.۸۴ (۹۹.۷۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۸.۷۸ ۳۱۷.۳۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۱۸ ۱.۵۶ ۸۹.۴۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۶۳ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۳ ۱۷.۸۲ ۱۹۸.۶۶