صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۰.۰۳ (۱.۹۷) ۹.۶۴ (۹۹.۹۳)
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۲۱.۲۲ ۹۸.۵۹
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۳ ۰
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۸ ۰
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۲۷ ۳۰.۷۴ ۱۶۶.۲۲
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰.۰۵ (۲.۳۳) ۲۰.۲۵ (۹۹.۹۸)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۳۳) ۱۹.۲۶ (۷۰.۱۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ (۰.۸۹) ۱۹.۲۷ (۹۶.۱۷)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰.۰۷ (۰.۸۸) ۲۷.۵۶ (۹۵.۹۸)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۴ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۴۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۳) ۲۴.۴۳ (۱۱.۳)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۱۵ ۲۱.۳۴ ۷۰.۴۲
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۳۳ (۶۷.۱)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ (۱.۸۸) ۱۹.۳۴ (۹۹.۹)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۰۵) ۳۴.۲۹ (۱۵.۷)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۳ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۳ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۲.۴۴ ۷.۴۲
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۰۵ (۰.۹۶) ۲۰.۴ (۹۷.۰۵)