صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۷ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۹ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۰۹ ۴.۰۹ ۳۹.۴۵ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۰۸ ۱.۸۲ ۳۳.۴۳ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۸.۱۲ (۶۸.۵۶)
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۳.۷۲ ۱۸.۱۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۹ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۴ ۱.۳۴ ۱۵.۵۴ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۵ (۳.۵۱) ۱۸.۱۵ (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۴ (۲.۷۳) ۱۴.۲۸ (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۵ (۱.۵۳) ۱۸.۱۸ (۹۹.۶۴)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۸.۱۹ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۳ ۲.۷۶ ۱۳.۰۴ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۹۳) ۱۸.۲ (۹۹.۹۲)