صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۰۳ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۶.۳ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۶۸ ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۲۹.۴۸ ۳۱.۴۶
۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸۴ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۰.۰۷ (۲.۵۹) ۲۸.۸۶ (۹۹.۹۹)
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۳۶.۴۴ ۹۵.۶۵
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۷ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۹۳ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۰.۰۷ (۰.۰۴) ۲۸.۹۵ (۱۳.۸۱)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۰.۰۷ ۰.۱۹ ۲۸.۹۸ ۱۰۱.۴۴
۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۰.۰۷ (۱.۴۵) ۲۸.۳۳ (۹۹.۵۱)
۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۶۸) ۲۹.۰۲ (۹۱.۸۵)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۰.۰۹ (۰.۴۹) ۳۸.۸ (۸۳.۱۷)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۰۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۵۵) ۲۸.۴۴ (۸۶.۷۷)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۳۴) ۲۹.۱۴ (۷۱.۴۴)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۰.۰۷ (۰.۹۱) ۲۹.۱۶ (۹۶.۴۹)