صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰.۱۱ (۰.۸۵) ۴۹.۶۳ (۹۵.۵۹)
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۱ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۵ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۱۹.۵۴ (۷۷.۲۸)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰.۰۵ (۰.۴۹) ۱۹.۵۵ (۸۳.۴۸)
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۱۹.۵۶ ۳۵.۴۱
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۱۹.۵۷ (۳۴.۲۳)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۰۸ (۱.۰۶) ۳۴.۳۸ (۹۷.۹۶)
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۹ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۱۹.۶۱ (۸۹.۶)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۲.۴۵ ۸۳.۶۸
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۳.۵۲ ۱۹.۶۳ ۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴ ۰
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۰۶ (۰.۱۵) ۲۳.۴۵ (۴۲.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۸ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۳۲ ۲۸.۴ ۲۲۵.۷۵
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۳.۵ ۲۹.۶۵