صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۳.۴۱) ۲۱.۷۱ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۵ (۱.۹۴) ۲۱.۶۵ (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۱۸.۷۴ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۱ ۲.۸۸ ۴۶.۳ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۸ (۰.۴۵) ۳۱.۷۴ (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۷ (۲.۰۱) ۲۷.۴۱ (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۴.۲۷ ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۱۹.۸۴ (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۱۳ ۰.۳۶ ۶۰.۱۴ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۳.۶۲ ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۲.۹۹ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۶ ۲.۰۳ ۲۴.۱۶ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۷ (۰.۵۵) ۲۹.۶۴ (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۱۲ ۱.۷۹ ۵۲.۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۴ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۴ ۰