صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۱۸.۱۶ ۳,۲۸۵.۹۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۵۱ ۳۲.۵۱ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۱۱ ۱.۵۸ ۴۹.۵۷ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۱ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۱۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۲۱.۱۶ ۵۹۹.۰۱
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۲۱.۰۷ ۱۰۲.۴۹
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۱.۰۱ ۴۷۰.۷۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۶ ۱.۳ ۲۴.۰۴ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۱۴ ۱.۰۸ ۶۶.۳۶ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۵۱ ۲۳.۹۶ ۵۴۵.۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۱.۵۷ ۲۹۶.۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۲۰.۵۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۰.۵ ۱۹.۸۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۰.۴۵ ۱۱۱.۲۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱ ۱۹.۸۲ ۴۴.۶۸