صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۰.۰۵ (۰.۹۱) ۱۸.۱ (۹۶.۴)
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۸۸ ۲۲.۳۲ ۲,۳۰۸.۷۲
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۱۵.۰۵ ۲۲.۷۵
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰.۰۶ (۰.۰۹) ۲۶.۷۲ (۲۹.۱۳)
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰.۱۳ ۲.۸۷ ۶۰.۶۴ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲۳ ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۵) ۱۸.۱۸ (۹۹.۶)
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰.۰۳ (۲.۶۶) ۱۰.۱۶ (۹۹.۹۹)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۳۰.۲ ۶۰.۲۴
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰.۰۳ (۰.۷۱) ۱۱.۱۴ (۹۲.۶)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰.۰۷ (۱.۴۹) ۲۶.۸۴ (۹۹.۵۹)
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۴ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۴ ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۴.۶۶ ۱۴۲.۷۵
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۱۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۵۴ ۲۰.۳۶ ۶۱۳.۶۹
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۲۶.۹۳ ۱۲۰.۹۸
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰.۰۹ ۲.۵۴ ۳۸.۶۸ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۸ ۰