صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۸۱ ۲۸.۸۷ ۱,۸۳۱.۰۸
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰.۰۶ (۲.۳۵) ۲۴.۷۶ (۹۹.۹۸)
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰.۰۹ (۱.۴۸) ۳۷.۵۹ (۹۹.۵۷)
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۱ ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۴.۰۲ ۹۶۷.۲۵
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۵۳ ۲۳.۲۳ ۵۸۹.۰۱
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۰۵ ۱,۱۱۳.۴۵
۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۷ ۱۱۱.۴۷
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰.۰۸ (۱.۰۱) ۳۵.۹۸ (۹۷.۵)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۸۷ ۳۴.۲۸ ۲,۲۳۶.۸۵
۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۲ ۰
۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۶۸ ۲۳.۳۵ ۱,۰۷۳.۷۵
۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰.۰۶ ۳.۲۵ ۲۳.۳۶ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰.۰۹ (۲.۸) ۳۹.۷۷ (۱۰۰)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲ ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶ ۰