صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰.۰۱ (۳.۴۳) ۴.۲۶ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ (۳.۰۲) ۲۴.۵ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۵ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۱ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۱۱ (۱.۱۵) ۴۷.۲۲ (۹۸.۵۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۳۱.۲۶ ۲.۹۵
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۱) ۲۰.۷۴ (۹۸.۲۶)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۳.۵۹ ۲۳.۳ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۳۲.۷۱ ۳۱.۰۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۳ ۱.۷۲ ۱۲.۲۳ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۰۴ ۱.۶۵ ۱۵.۸۳ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۰۶ (۲.۱۶) ۲۵.۹۹ (۹۹.۹۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۵) ۱۹.۵۶ (۹۹.۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۰۷ ۲.۸۴ ۲۸.۷ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۲۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۸.۳۴ ۱,۱۹۴.۶۶