صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۱۱ ۰.۰۱ ۴۸.۹۲ ۲.۰۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۱.۶۸ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۱۳ ۱.۶۷ ۵۸.۷۲ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۴۸ ۳۷.۵۸ ۴۶۸.۳۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۱.۳۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۱.۹۴ ۱۲۵.۶۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۱۷ ۰.۰۶ ۸۴.۹ ۲۲.۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۱۴) ۳۸.۵۷ (۳۹.۲۵)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۰۶ (۰.۴۶) ۲۲.۴۵ (۸۱.۵۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۲۱.۵۳ ۴۲۸.۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۲۱.۱ ۳۶۶.۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۱۴ ۰ ۶۷.۸۸ ۱.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۰.۰۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ ۱.۰۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۶۱ ۲۶.۰۸ ۸۲۷.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۲۱.۱۵ ۸۰.۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۴ ۰