صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰.۰۴ (۰.۶۴) ۱۷.۵۵ (۹۰.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۰۴ ۲.۱۸ ۱۷.۵۶ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۲ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۰۳ ۱.۹۶ ۱۲.۶۱ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۲۰.۱۶ ۳۶.۷۳
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۹) ۱۸.۸۸ (۹۶.۳۵)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۰۴ ۲.۵۴ ۱۵.۰۹ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۳.۰۱ ۱۷.۶۲ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۰۶ (۱.۹) ۲۴.۱۸ (۹۹.۹۱)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۳.۸۸ ۲۹۲.۴۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۰۴ (۰.۶۲) ۱۵.۱۳ (۸۹.۸۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۳ (۰.۳۵) ۱۲.۶۷ (۷۲.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۰۴ ۲.۷۲ ۱۷.۶۷ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۸۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۷۸) ۱۵.۱۶ (۹۴.۳۶)