صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۰۸ ۱.۳۳ ۳۵.۱۹ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۴ ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴۱ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۴ ۲۶.۱۶ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۲۹ ۲۶.۱۸ ۱۸۴.۱۲
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۲۶.۲ ۳۴.۰۷
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۵.۴۸ ۱۲۳.۶۶
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰.۰۹ (۰.۱۲) ۳۶.۹۶ (۳۴.۵۱)
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۴ ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۶.۲۹ ۴۸.۲
۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۶.۳۱ ۴۷.۳۹
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۴۱) ۲۵.۵۹ (۷۷.۳۸)
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۱۲) ۲۶.۳۴ (۳۴.۳۶)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰.۰۹ (۰.۵۱) ۳۸.۷۷ (۸۴.۲۶)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۶ ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰.۰۶ (۰.۳۵) ۲۶.۴۲ (۷۲.۳)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۴۸) ۲۵.۷ (۸۲.۸۱)