صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۹ ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۲.۰۵ ۲۹۸.۱۲
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰.۰۴ ۱.۸۹ ۱۷.۵۲ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۵ ۱۹.۷۸ ۵۲۲.۷۵
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ (۱.۳۳) ۱۵.۳۲ (۹۹.۲۵)
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۴۱) ۳۵.۵۷ (۷۷.۶۳)
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۹۸ ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۴۵ ۱۸.۶۹ ۴۰۹.۴۳
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۴ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۱۵) ۱۹.۸۴ (۹۸.۵۵)
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ (۱.۱۴) ۲۱ (۹۸.۵۱)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰.۱ (۱.۱۲) ۴۵.۰۷ (۹۸.۳۵)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۲ ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۱.۰۵ ۳۸۵.۹۱
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۰.۰۷ ۱.۳۲ ۲۸.۲۱ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۰۶ (۰.۰۷) ۲۵.۸ (۲۳.۸۵)
۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰.۰۴ (۰.۹۶) ۱۷.۶۷ (۹۷.۰۳)