صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰.۰۷ (۰.۷۴) ۳۱.۱۴ (۹۳.۲۷)
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۷ ۰
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶۷ ۰
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰.۰۵ (۲.۰۷) ۲۰.۶۸ (۹۹.۹۵)
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۴۸) ۲۱.۵۳ (۸۲.۵۶)
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۲۰.۷ ۲۵.۳۷
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰.۰۴ (۰.۲۸) ۱۶.۵۸ (۶۴.۱۵)
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰.۰۸ (۱.۸۷) ۳۴.۰۴ (۹۹.۹)
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۹ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۱۲ ۲۱.۶۱ ۵۷.۳۵
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۷۷ ۲۹۸.۰۲
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰.۰۷ ۲.۲۵ ۳۰.۴۵ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸۵ ۰
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۵۱) ۷.۲۵ (۸۴.۳۵)
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰.۰۹ ۰ ۳۷.۰۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۳ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۹۷) ۲۰.۸۵ (۹۷.۱)
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۲۰.۸۶ ۱۰,۷۴۴.۵۴