صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۲۵) ۱۹.۳۵ (۵۹.۹۷)
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۲۰.۲۵ (۹۱.۲۵)
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰.۰۹ (۱.۱۶) ۳۹.۳۹ (۹۸.۶۱)
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۴ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۸ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۹۱ ۲۷.۶۲ ۲,۶۰۸.۲۷
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۶ ۰
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۰۷ ۰.۴۷ ۲۷.۶۵ ۴۵۶.۷
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۴۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰.۰۸ (۲) ۳۳.۴۹ (۹۹.۹۴)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۹ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۹ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۰.۰۷ (۰.۸۶) ۲۷.۷۳ (۹۵.۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۴۹) ۲۰.۳۸ (۸۳.۴۸)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۵ (۶۶.۲۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰.۱ (۰.۸) ۴۶.۰۷ (۹۴.۷۷)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۳ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۴ ۰