صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست