صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1402.08.24
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1402.08.24
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست