صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.10.20 ساعت 15:00
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.10.20 ساعت 15:00
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست