صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1402.10.20 ساعت 15:30
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1402.10.20 ساعت 15:30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست