صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ 1403.04.17
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ 1403.04.17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست