صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
101 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 02/10/1397 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
102 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 97.10.02 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
103 انجام تعدیلات قیمتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
104 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 18/06/1397 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
105 دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ 97.06.18 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
106 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
107 افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
108 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 1396/12/19 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
109 دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ 96.12.19 ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
110 تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 96.10.04 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
سایز صفحه