صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.24 ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
42 دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.24 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
43 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
44 اسامی حاضرین مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
45 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
46 تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/17 ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
47 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/17 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
48 دعوت به مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/17 ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
49 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1401/09/01 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
50 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1401/09/01 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
سایز صفحه