صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
91 تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 97.10.02 ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
92 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 02/10/1397 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
93 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 97.10.02 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
94 انجام تعدیلات قیمتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
95 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 18/06/1397 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
96 دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ 97.06.18 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
97 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
98 افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
99 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 1396/12/19 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
100 دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ 96.12.19 ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
سایز صفحه