صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ 1393/10/21
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست