صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.02.31
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی با موضوع تمدید دوره فعالیت و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق در روز یکشنبه مورخ 96.02.31 ساعت 14در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 طبقه 8 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست