صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی با موضوع تغییر رکن مدیر صندوق در روز دوشنبه مورخ 96/07/17ساعت 15در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست