صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر مدیر صندوق
منبع -
مقدمه تغییر مدیر صندوق در مجمع مورخ 1396/07/17
متن خبر

تغییر مدیر صندوق در مجمع مورخ 1396/07/17

پیوست
مشاهده پیوست