صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 96.08.17
منبع -
مقدمه تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 96.08.17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست