صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 96.10.04
منبع -
مقدمه تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق در مجمع مورخ 96.10.04
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست