صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست