صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ 98.10.15
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست