صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع -حامی-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی 98.12.11
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست