صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ 1401.03.18
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ 1401.03.18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست