صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/17
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست