صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1402.07.25
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1402.07.25
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست