صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/11 62,990 62,972 64,227 1,255 0 135,731,018,573 0 130,064,939,399 5,666,079,174 356,804,986,691,838
2 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/10 62,937 62,920 64,158 1,238 69,612,611 135,731,018,573 86,767,673 130,064,939,399 5,666,079,174 356,507,110,028,131
3 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/09 62,910 62,892 64,126 1,234 94,723,164 135,661,405,962 13,470,412 129,978,171,726 5,683,234,236 357,432,346,409,477
4 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/08 62,871 62,853 64,115 1,262 111,425,327 135,566,682,798 106,973,438 129,964,701,314 5,601,981,484 352,100,806,923,312
5 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/07 62,830 62,813 64,031 1,218 111,158,176 135,455,257,471 96,798,971 129,857,727,876 5,597,529,595 351,596,643,645,101
6 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/06 62,791 62,773 64,004 1,231 117,110,697 135,344,099,295 100,051,498 129,760,928,905 5,583,170,390 350,472,720,830,505
7 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/05 62,751 62,733 63,883 1,150 143,664,618 135,226,988,598 169,633,878 129,660,877,407 5,566,111,191 349,180,697,098,446
8 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/04 62,711 62,694 63,734 1,040 0 135,083,323,980 0 129,491,243,529 5,592,080,451 350,587,775,981,010
9 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/03 62,658 62,640 63,703 1,063 106,544,983 135,083,323,980 86,814,038 129,491,243,529 5,592,080,451 350,287,996,262,884
10 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/02 62,632 62,614 63,681 1,067 100,916,464 134,976,778,997 14,798,281 129,404,429,491 5,572,349,506 348,908,644,775,399
11 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/09/01 62,591 62,575 63,672 1,097 111,854,052 134,875,862,533 124,043,886 129,389,631,210 5,486,231,323 343,298,970,662,086
12 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/30 62,552 62,535 63,634 1,099 87,380,361 134,764,008,481 107,199,351 129,265,587,324 5,498,421,157 343,843,973,765,267
13 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/29 62,512 62,495 63,421 926 83,145,743 134,676,628,120 116,470,973 129,158,387,973 5,518,240,147 344,864,916,000,655
14 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/28 62,473 62,456 63,400 944 110,299,947 134,593,482,377 137,462,178 129,041,917,000 5,551,565,377 346,727,981,547,856
15 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/27 62,433 62,416 63,404 988 0 134,483,182,430 0 128,904,454,822 5,578,727,608 348,203,873,058,971
16 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/26 62,377 62,360 63,337 977 51,358,510 134,483,182,430 79,845,441 128,904,454,822 5,578,727,608 347,891,303,395,471
17 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/25 62,354 62,337 63,309 972 96,045,183 134,431,823,920 12,927,248 128,824,609,381 5,607,214,539 349,539,002,235,836
18 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/24 62,315 62,298 63,302 1,004 96,386,399 134,335,778,737 113,599,878 128,811,682,133 5,524,096,604 344,139,676,063,550
19 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/23 62,275 62,258 63,324 1,066 114,268,475 134,239,392,338 89,891,588 128,698,082,255 5,541,310,083 344,993,524,250,755
20 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/08/22 62,236 62,219 63,296 1,077 116,211,567 134,125,123,863 106,682,151 128,608,190,667 5,516,933,196 343,258,445,365,695