صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۷۶ ۲۲.۳۶ ۱,۴۸۳.۳۳
۲۱۲۲ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۰.۰۶ ۱.۷۶ ۲۲.۴۲ ۵۷,۴۰۷.۳۸
۲۱۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۳۷ ۲۲.۳۹ ۲۸۱.۱۸
۲۱۲۴ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۲۲.۳۲ ۲۱.۱۸
۲۱۲۵ ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۳ ۰
۲۱۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳ ۰
۲۱۲۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۲.۳۱ ۵۴.۳۱
۲۱۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۳۷.۹۳ ۶۷.۵۶
۲۱۲۹ ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۴ ۰
۲۱۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۳ ۲۲.۶۶ ۱۰.۵۹
۲۱۳۱ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۰۲) ۲۲.۲۹ (۵.۹۲)
۲۱۳۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۹ ۰
۲۱۳۳ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۲ ۰
۲۱۳۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۱۸.۵۷ ۳۹.۰۵
۲۱۳۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۰.۱۶ (۰.۱۴) ۷۸.۲۱ (۴۰.۶۵)
۲۱۳۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۲.۰۷ ۱۱۶.۱۴
۲۱۳۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۶۵ (۰.۰۵)
۲۱۳۸ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۱.۶۶ ۱۵.۹۸
۲۱۳۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۸ ۰
۲۱۴۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱ ۰.۲۶