صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰.۰۸ (۰.۳۹) ۳۵.۵۷ (۷۶.۰۵)
۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۴ ۰
۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۱ ۰.۱ ۴۴.۹۵ ۴۳.۵۲
۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۱ ۰
۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۹ ۰
۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۲۶.۹۶ ۱۴.۵۱
۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۰۷ (۰.۰۶) ۲۷.۶۸ (۱۹.۱۹)
۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰.۰۷ (۰.۰۸) ۲۷.۷ (۲۵.۶۱)
۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۵۲) ۲۷.۷۳ (۸۴.۹۱)
۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۸ ۳۱.۳۵ ۹۳.۳۷
۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۷ ۰
۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۷۹ ۰
۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰.۰۷ (۰.۱۵) ۲۷.۱ (۴۱.۱۹)
۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۴۷) ۲۷.۸۳ (۸۱.۹۷)
۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰.۰۷ (۰.۳۶) ۲۷.۱۴ (۷۳.۶۴)
۳۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۲۷.۸۷ ۲۲.۸۲
۳۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰.۱ ۰.۱۶ ۴۳.۸۴ ۷۷.۴۲
۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۱ ۰
۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۲۹ ۰