صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۰۷ ۳.۱۳ ۲۷.۳۴ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۰۴ ۲.۳۸ ۱۴.۱ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۲۲ ۳.۳۳ ۱۲۵.۷۷ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۶ ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۴ ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۴ ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰.۰۵ ۲.۴۶ ۱۹.۲۹ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۰۵ ۱.۲۴ ۱۷.۹۹ ۹,۰۱۰.۳۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۰۴ (۰.۳۸) ۱۶.۷۱ (۷۴.۷۷)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰.۰۴ ۳.۱۴ ۱۴.۱۶ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۵ ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۴ ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ ۳.۱۸ ۲۲ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۰۴ (۰.۰۷) ۱۵.۴۵ (۲۲.۸۳)
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۰۲ ۰.۲۴ ۶.۸۶ ۱۴۳.۵۵
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰.۰۳ ۴.۴۳ ۱۲.۹۴ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰.۱۱ ۳.۹۲ ۴۸.۹۵ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۷ ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۹ ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷ ۰