صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۲۸.۷۴ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۵ ۰
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۶ (۱.۶۴) ۲۳.۸۴ (۹۹.۷۶)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۸.۷۸ ۳۱۷.۳۹
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۱۸ ۱.۵۶ ۸۹.۴۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۴ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۷ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۶۳ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۳ ۱۷.۸۲ ۱۹۸.۶۶
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۶ ۲.۴۹ ۲۴.۷۲ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۱.۸ ۴۶۷.۵۷
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۱۲ (۰.۲۲) ۵۶.۴۴ (۵۵.۸)
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۷ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۵ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۹ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۰۲ ۱.۵۴ ۹.۱ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۵۶ ۲۴.۲۸ ۶۷۶.۵۳
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۳ ۰.۳۱ ۱۲.۷۳ ۲۱۴.۳۶
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۹ ۱.۴۱ ۴۰.۹۳ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳ ۰