صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۳ ۰
۲۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۵ ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۸۸ ۲۰.۱۸ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۸.۷۵ ۳۱۴.۱۱
۲۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۵۷ ۱۹.۱۹ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۵۷ ۲۶.۹۲ ۶۹۷.۸۷
۲۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۱۳ ۱.۸۱ ۶۲.۷۴ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۲۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۹ ۰
۲۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۹ ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۰۳ (۰.۳۲) ۱۲.۸۸ (۶۹.۳۳)
۲۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۴.۵۷ ۱,۷۶۷.۹۸
۲۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۷۴ ۲۱.۶۴ ۱,۳۸۱.۶۹
۲۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۷۷ ۲۲.۷۳ ۱,۵۴۱.۶۸
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۰۴ ۱.۰۵ ۱۳.۶۷ ۴,۴۰۶.۷۳
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۹.۲۴ ۰
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶ ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۰۹ ۱ ۳۹.۵۹ ۳,۶۱۲.۶۶
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۵.۸۳ ۱,۱۳۸.۵۲
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۳۳.۷۲ ۴۸.۴
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۰.۸۱ ۱۳۹.۷۳