صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۶ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۴ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۶.۲۹ ۴۸.۲
۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۶.۳۱ ۴۷.۳۹
۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۴۱) ۲۵.۵۹ (۷۷.۳۸)
۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۱۲) ۲۶.۳۴ (۳۴.۳۶)
۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰.۰۹ (۰.۵۱) ۳۸.۷۷ (۸۴.۲۶)
۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۶ ۰
۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰.۰۶ (۰.۳۵) ۲۶.۴۲ (۷۲.۳)
۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۴۸) ۲۵.۷ (۸۲.۸۱)
۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۵.۷۲ ۵۱.۲
۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۶.۴۸ (۱۴.۰۲)
۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰.۰۹ (۰.۰۷) ۳۸.۹۷ (۲۲.۸۷)
۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۱ ۰
۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۵۳ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۱۶ ۲۵.۸۱ ۷۸.۱۱
۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۰۷ ۲۵.۸۳ ۴,۸۴۷.۴۴
۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۷ ۲۵.۸۴ ۱,۱۸۰.۲۸