صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۰۳ ۴.۴۸ ۱۳.۱۳ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۷ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۱۷ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰.۰۲ ۳.۸ ۵.۷۷ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ ۳.۱ ۱۸.۳۴ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۸۴ ۱۹.۶۹ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰.۰۱ ۳.۷ ۴.۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۳۴ ۳.۷ ۲۴۱.۱۱ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴۴ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۱۴ ۲.۱۸ ۶۴.۳۳ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۲۹ ۲.۴۲ ۱۸۹.۶۲ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۰۸ ۲.۷۵ ۳۲.۷۶ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۴۶ ۳.۱۶ ۴۲۵.۴۸ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۱۹ ۳.۵۸ ۱۰۲.۷۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۹ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۸ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۲۴ ۳.۰۹ ۱۳۵.۶۹ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۱۱ ۰.۳ ۵۱.۰۲ ۱۹۶.۲۸
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰.۲ ۱۲.۱۴ ۱۰۹.۹۴