صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۰۴ ۳.۵۴ ۱۷.۴ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۱۸.۴۳ ۹۶۵.۸۷
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴۵ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸۳ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۴ ۱.۴۱ ۱۷.۱۵ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۱ (۰.۹۸) ۴.۹۱ (۹۷.۲۹)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۲ ۰.۸۶ ۶.۲۳ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۰۴ ۲.۳۳ ۱۵.۰۴ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۱۳ ۰.۶۳ ۶۱.۶۴ ۹۰۲.۸
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۹.۹۷ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۸ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۲۸.۷۴ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۵ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۶ (۱.۶۴) ۲۳.۸۴ (۹۹.۷۶)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۸.۷۸ ۳۱۷.۳۹
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۱۸ ۱.۵۶ ۸۹.۴۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۴ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۷ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۶۳ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۳ ۱۷.۸۲ ۱۹۸.۶۶