صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۶۱ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۱ ۰
۳۳۶۲ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۲۲.۱ ۲۵.۱۳
۳۳۶۳ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۸ ۰
۳۳۶۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۸۸ ۰
۳۳۶۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۰.۰۶ (۰.۱۶) ۲۲.۹۸ (۴۴.۹۷)
۳۳۶۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۲۲.۲ ۴۱.۳۷
۳۳۶۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰.۰۴ (۱.۰۷) ۱۷.۰۷ (۹۸)
۳۳۶۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ۰.۰۵ (۱.۰۶) ۲۱.۸۵ (۹۷.۹۴)
۳۳۶۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۵ ۰
۳۳۷۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۲ ۰
۳۳۷۱ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۲۲ ۰
۳۳۷۲ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۴۷) ۲۲.۴۵ (۸۲.۳۸)
۳۳۷۳ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۲.۰۸ ۲.۶۴
۳۳۷۴ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۲۹ ۲۳.۳۱ ۱۸۸.۰۷
۳۳۷۵ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ ۰.۰۶ (۰.۷۶) ۲۲.۷۸ (۹۳.۷۳)
۳۳۷۶ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۲۱) ۲۱.۰۸ (۵۲.۹۳)
۳۳۷۷ ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۴ ۰
۳۳۷۸ ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۴ ۰
۳۳۷۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ ۰.۰۶ (۰.۵۵) ۲۵.۸۳ (۸۶.۷)