صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۴ ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ ۳.۱۸ ۲۲ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۶۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۰۴ (۰.۰۷) ۱۵.۴۵ (۲۲.۸۳)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۰۲ ۰.۲۴ ۶.۸۶ ۱۴۳.۵۵
۶۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰.۰۳ ۴.۴۳ ۱۲.۹۴ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۶۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰.۱۱ ۳.۹۲ ۴۸.۹۵ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۶۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۷ ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۹ ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷ ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۰۹ ۴.۰۹ ۳۹.۴۵ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۰۸ ۱.۸۲ ۳۳.۴۳ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۷۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۸.۱۲ (۶۸.۵۶)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۳.۷۲ ۱۸.۱۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۷۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۹ ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۴ ۱.۳۴ ۱۵.۵۴ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۵ (۳.۵۱) ۱۸.۱۵ (۱۰۰)
۷۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۵ ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۵ ۰
۸۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۴ (۲.۷۳) ۱۴.۲۸ (۱۰۰)