صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴۴ ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۱۴ ۲.۱۸ ۶۴.۳۳ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۲۹ ۲.۴۲ ۱۸۹.۶۲ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۰۸ ۲.۷۵ ۳۲.۷۶ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۴۶ ۳.۱۶ ۴۲۵.۴۸ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۱۹ ۳.۵۸ ۱۰۲.۷۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۹ ۰
۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۸ ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۲۴ ۳.۰۹ ۱۳۵.۶۹ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۱۱ ۰.۳ ۵۱.۰۲ ۱۹۶.۲۸
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰.۲ ۱۲.۱۴ ۱۰۹.۹۴
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰.۱۴ ۲.۵۳ ۶۹.۴۹ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۱۴ ۱.۷۸ ۶۷.۶۸ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۳۸ ۰
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹ ۰
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰.۱۴ ۲.۳۸ ۶۵.۹۲ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۰۴ ۲.۴۱ ۱۷.۵ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰ (۰.۷۴) ۱.۱۶ (۹۳.۲۸)
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۰۳ ۱.۱۲ ۱۳.۵۱ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۰۹ ۳.۶۳ ۳۹.۷۱ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱