صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱,۸۵۴,۵۹۲ ۱.۳۵ % ۱۲۵,۴۶۲,۳۵۵ ۹۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۶,۵۷۵ ۱.۱۱ % ۵,۹۶۳,۴۳۶ ۲.۲۶ % ۲,۷۲۰,۰۶۰ ۱.۹۸ % ۶۱۱ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱,۸۵۴,۵۹۲ ۱.۳۵ % ۱۲۵,۴۲۴,۶۰۰ ۹۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۶,۴۳۹ ۱.۱۱ % ۵,۹۷۱,۸۵۸ ۲.۲۶ % ۲,۷۲۰,۰۶۰ ۱.۹۸ % ۵۷۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱,۸۵۴,۹۰۹ ۱.۳۳ % ۱۲۸,۳۳۰,۷۳۰ ۹۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۱۵۸,۶۷۲ ۲.۲۷ % ۳,۰۰۷,۶۷۵ ۰.۱ % ۲,۷۱۹,۵۷۵ ۱.۹۶ % ۹,۰۹۹ ۰.۰۱ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱,۸۱۵,۳۰۷ ۱.۳ % ۱۲۸,۳۲۵,۰۱۹ ۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۰,۰۸۸ ۲.۵۷ % ۳,۱۳۹,۷۱۵ ۰.۲۳ % ۲,۶۱۶,۶۰۵ ۱.۸۸ % -۳۴,۳۷۰ -۰.۰۲ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱,۸۲۲,۵۵۱ ۱.۳ % ۱۲۸,۵۰۷,۱۶۱ ۹۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۱,۸۴۸ ۳.۰۵ % ۲,۹۳۷,۰۵۸ ۰.۰۸ % ۲,۶۲۱,۹۶۸ ۱.۸۷ % -۳۲,۲۲۳ -۰.۰۲ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱,۸۴۲,۸۱۰ ۱.۳۱ % ۱۲۸,۴۲۹,۷۶۹ ۹۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۷,۷۹۲ ۳.۷۷ % ۲,۹۵۲,۰۰۱ ۰.۰۸ % ۲,۶۵۷,۰۳۴ ۱.۸۸ % -۱۵,۴۴۷ -۰.۰۱ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱,۸۵۶,۶۷۰ ۱.۳۱ % ۱۲۸,۳۱۴,۳۰۹ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰,۳۵۵ ۳.۸ % ۲,۹۷۱,۸۰۱ ۰.۰۸ % ۲,۶۹۴,۷۸۶ ۱.۹۱ % ۶,۱۸۴ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۸۵۶,۶۷۰ ۱.۳۱ % ۱۲۸,۲۷۵,۵۵۷ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰,۳۵۵ ۳.۸ % ۲,۹۶۹,۹۳۲ ۰.۰۸ % ۲,۶۹۴,۷۸۶ ۱.۹۱ % ۶,۱۴۴ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۸۵۶,۶۷۰ ۱.۳۲ % ۱۲۸,۲۳۶,۸۳۹ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰,۳۵۵ ۳.۸۱ % ۲,۹۶۸,۰۶۱ ۰.۰۷ % ۲,۶۹۴,۷۸۶ ۱.۹۱ % ۶,۱۰۱ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۸۷۴,۸۵۰ ۱.۲۹ % ۱۲۸,۱۳۷,۱۴۳ ۸۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۶۹۸,۷۳۱ ۶.۰۲ % ۲,۹۹۰,۵۴۸ ۰.۰۷ % ۲,۷۳۷,۶۸۹ ۱.۹ % ۲,۸۸۸,۱۲۰ ۲ %